Open communiceren over adoptie: een geschenk voor kind en ouders

“Wanneer vertel ik mijn kind dat het geadopteerd is?”, is een bezorgdheid die ik vaak hoor van adoptieouders. Ik stel hen dan de vraag: “Waarop wacht je?”. Sommigen wachten op het goede moment, maar ze twijfelen over wat een goed moment is. Anderen stellen het uit en sussen zich met redenen als “ons kind is te jong om het te begrijpen, we willen het verdriet besparen” of “adoptie is een moeilijk concept om uit te leggen aan mijn kind”. Sommige adopties herken je zichtbaar, anderen niet. Binnenlandse adopties worden zo vaker verzwegen. Ze zijn dan een goed bewaard geheim dat niet verklapt wordt, zolang er geen vragen gesteld worden. Ik heb veel begrip voor adoptieouders, maar het is belangrijk om snel en open te communiceren over adoptie in je gezin.

Alle troeven van openheid over adoptie op een rij …

  • Je kind krijgt op vroege leeftijd een besef van ‘anders zijn’. 
  • Je toont je kind dat het met verdriet bij jou terechtkan, waardoor het zich minder eenzaam zal voelen. Je staat alle dagen paraat met troost, maar in het bijzonder bij pestgedrag op school of als de vervroegde puberteit aantreedt.
  • Je stimuleert positieve hechting door te tonen dat je loyaal bent naar je kind toe.
  • Je laat een ik- en wij-gevoel toe. Als je open bent en respect toont voor de biologische ouders, toon je ook dat het oké is om de ik- en wij-identiteit te creëren.
  • Een rootsreis aanvatten, wordt later makkelijker. Vaak startten geadopteerden hun zoektocht pas als ze volwassen en het huis uit zijn. Ze willen hun adoptieouders de pijn, angst en twijfel besparen die de zoektocht met zich meebrengt. Door vroeg en open te praten over je kinds herkomst, weet het dat het gesteund wordt en kan rekenen op een sterk en betrouwbaar vangnet.
  • Loyaliteit naar de adoptieouders wordt versterkt, ongeacht de leeftijd. De kans dat de geadopteerde zal kiezen voor de biologische familie - dit is een grote angst bij heel wat adoptieouders - is klein. Voor het kind zijn de adoptieouders vaker de echte ouders en zijn de biologische ouders eerder vreemden, waar nog een band mee ontwikkeld moet worden.
  • Je angst als adoptieouders over de status van de biologische ouders van je kind vermindert. Zolang een geadopteerde de biologische ouders niet fysiek zocht en vond, bestaan ze enkel als een soort fantasie. Die is mooi, maar soms ook gevaarlijk omdat ze onrealistische proporties kan aannemen. Het gebeurt vaak dat de biologische ouders opgehemeld worden. Tijdens ruzies durft het kind dan te roepen: “Wie denk je wel dat je bent? Je bent mijn moeder niet. Mijn echte moeder zou zoiets nooit doen.” Hoewel het uitspraken zijn in het heetst van de strijd, komen ze toch hard binnen bij adoptieouders. Geadopteerden liegen nochtans niet, voor hen is het de waarheid. Als adoptieouders kan je niet verwachten dat jouw kind je direct beschouwd als exclusieve ouders. Maar door openheid krijgt de fantasie een realistische vorm, wat de hechting en loyaliteit versterkt.
  • Familieleden worden vreemden en vreemden worden familie. Als adoptieouder mag je de kracht van bloedverwantschap niet overschatten, maar ook niet onderschatten. Je kind deelt vaak enkel DNA met zijn biologische familie. Niet iedereen heeft herinneringen aan de biologische ouders, maar ze hebben sowieso een band met hen. Niet elke geadopteerde zal proberen om meer te ontdekken over de eigen familie. Maar het is mogelijk dat hij/zij minstens één keer zal stilstaan bij de adoptie.
  • Minder schuldgevoel, meer eigenwaarde. Zolang geadopteerden de biologische familie niet fysiek gevonden hebben, bestaan ze enkel in hun fantasie. In gedachten kunnen geadopteerden concluderen dat ze afkomstig zijn uit een 'arm' gezin waardoor de afstandsreden beter begrepen wordt. Maar even vaak is er het besef dat ook dit maar verbeelding is. Misschien zijn zij de reden van afstand? Waren ze niet braaf genoeg? Waren ze het niet waard om bij te houden en geliefd te worden? Alle kinderen - ongeacht hun adoptiestatus - die een ouder missen, fantaseren graag over een oorzaak waarom die persoon niet in hun leven is. Door openheid kan je het schuldgevoel van je kind verminderen en hun zelfwaarde, zelfbeeld en veerkracht versterken.

Case onder de loep: binnenlandse adoptie 

Wie anno 2021 binnenlands wenst te adopteren, kan niet anders dan openheid omarmen. Afstandsouders mogen nu meebepalen naar welk type gezin hun kind zal gaan. Zo kunnen ze beïnvloeden dat hun kind goed terechtkomt. Adoptieouders krijgen omgekeerd zicht op wie de personen zijn die hun kind op de wereld brachten. Ze ontvangen rijke informatie waarnaar hun kind later misschien vraagt, bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken, medische historiek, … Aan beide ouders wordt er gevraagd om de eerste maanden tot enkele jaren verslag te maken over het kind. Het adoptiebureau bewaart deze informatie zodat de privacy gegarandeerd wordt. Deels voor een goede opvolging, maar ook emotioneel en mentaal is het goed dat de andere partij op de hoogte blijft voor hun rouwproces.

Hoe vertel je jouw kind dat het geadopteerd is?

Focus je op de feiten en deel enkel deze. Het is verleidelijk om het basisverhaal te verbloemen of aan te vullen met je eigen fantasie als het verleden van je kind niet rooskleurig was. Als ouder ben je het je kind verplicht de waarheid te vertellen. Heb je geen informatie, dan kan je die natuurlijk niet geven. Verzin niets in de hoop dat het troost biedt. Want het verhaal dat jij je kind meegeeft, beschouwt het als de waarheid en krijgt een prominente plaats in de identiteitsontwikkeling (zie ook mijn blog over ik- en wij-identiteit). Als je kind later beseft dat je verhaal een leugen was, komen loyaliteit en vertrouwen ten opzichte van jou op losse schroeven te staan. Veel adoptiekinderen krijgen in zo’n situatie het gevoel dat hun hele leven een leugen is: “Als je over zoiets belangrijk kan liegen, waarover lieg je dan nog meer?”. Als adoptieouder is het je verantwoordelijkheid om je kind volledig in te lichten. Je wilt absoluut vermijden dat je kind de waarheid hoort van iemand anders dan jijzelf of je partner.

Openheid is moeilijk, maar niet onmogelijk

Als adoptiecoach en ervaringsdeskundige besef ik zeer goed dat adoptie een beladen thema is dat niet eenvoudig uit te leggen is aan (jonge) kinderen. Maar moeilijk gaat ook! Kijk maar naar hoe flexibel we het voorbije jaar waren. We slaagden erin een complex begrip zoals het coronavirus te verklaren aan de allerkleinsten. Ze leerden hoe belangrijk handen wassen is, waarom afstand houden nu noodzakelijk is en dat mondmaskers dragen verplicht is voor volwassenen. Het is ons gelukt hen te informeren en te engageren. De meeste kinderen vinden de regeltjes niet zo fijn, maar ze begrijpen en respecteren ze.

Laat je bijstaan in je openheid

Vind je de woorden niet voor je (jong) kind? Je hoeft het gesprek niet alleen te voeren. VAG en Steunpuntadoptie hebben een uitgebreide bibliotheek met boekjes voor alle leeftijden over adoptie en anders zijn. Je kan ze voorlezen of je laten inspireren om dezelfde structuur en woordkeuze te gebruiken in lijn met jouw unieke situatie en het afkomstverhaal van je kind. Onthoud dat openheid een betere band schept op vlak van loyaliteit, een positievere hechting en sterkere identiteitsontwikkeling. Het werpt zijn vruchten af voor kind en ouders, op korte en op lange termijn.

Ben je adoptieouder en op zoek naar een klankbord? Wil je je geadopteerd kind duidelijk, maar liefdevol informeren? Ik ondersteun je graag in een sfeer van vertrouwen.  Neem vrijblijvend contact op.


All Rights to share, blog and use are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned.  Tara Mergeay www.adoptiecoach.be

Open communiceren over adoptie: een geschenk voor kind en ouders

Regering erkent dat illegale adopties hebben plaatsgevonden in België

Hebben we hier als geadopteerden een slag binnen gehaald ?

Lees meer

Het effect van adrenaline en dopamine bij geadopteerden

Lees meer

Minder rouwverlof voor geadopteerden

Waarom geadopteerden minder recht hebben op rouwverlof

Lees meer

De onderschatting van geadopteerden in het onderwijs: de cruciale rol van taal en IQ-percepties

Dit is het derde deel van een 3 delige blog rond de kracht en het belang van 'taal'.

Lees meer

Taal en identiteit

Dit is het tweede deel van een 3 delige blog rond de kracht en het belang van 'taal'.

Lees meer

De kracht en drempels van taal in de hechtenis van geadopteerde in een nieuw (adoptie)gezin

Dit is het eerste deel van een 3 delige blog rond de kracht en het belang van 'taal'.

Lees meer

AI als bondgenoot in de zoektocht van geadopteerden naar hun biologische familie

“Kan AI geadopteerde ondersteunen bij hun zoektocht naar hun biologische familie?” Laten we samen dieper ingaan op hoe AI een krachtig hulpmiddel kan zijn in deze emotioneel beladen reis.

Lees meer

Een gelaagd perspectief op dader en slachtoffer

In het adoptielandschap worden termen als 'dader' en 'slachtoffer' vaak geassocieerd met trauma en traumaverwerking. Adoptie wordt hier beschouwd als een vorm van trauma, waarbij de betrokkenen op verschillende manieren kunnen worden beïnvloed. Maar kunnen deze termen daadwerkelijk gebruikt worden in het kader van adoptie?

Lees meer

Interlandelijke adoptie, wat nu? update

De laatste tijd is er veel te doen rond Interlandelijke adoptie in de media. Hier een update met wat er allemaal gaande is.

Lees meer

Voortaan nog 1 interlandelijke adoptiebureau in Vlaanderen

Het interlandelijke adoptiebureau in Vlaanderen is vanaf nu Het Klein Mirakel!

Lees meer

Tijdelijke Adoptie stop

Nieuwe procedures voor interlandelijke adoptie zijn voorlopig stopgezet. Dat is het gevolg van een beslissing door de Vlaamse regering om geen centrale adoptiedienst te erkennen. ‘Dit is geen eenvoudige maatregel’, zegt Welzijnsminister Hilde Crevits (cd&v).

Lees meer

Resultaten tweede screeningsronde herkomstlanden voor adoptie

Het algemene persbericht en de beslissingsnota’s per herkomstland

Lees meer

Feestdagen: een mooie maar soms verwarrende tijd!

Lees meer

Stip-IT actie tegen Pesten

Trek mee de lijn tegen pesten !

Lees meer

reactie moet actie zijn, niets doen is geen optie

November is #maand van adoptie

Lees meer

Adoptiecoach Tara te gast bij 'Wijs' Radio 2

13 Maart 2024 radio 2 interview Wat doet adoptie met iemand?

Lees meer

Podcast : Wat als je afkomst een raadsel is?

Wat zou jij doen als jij je ouders niet zou kennen en er geen enkel spoor van hen zou zijn? In aflevering 10 van de #keerpuntpodcast had ik er een openhartig gesprek over met Peter Perceval, top auteur en internationaal Ted Talk Speaker. Het werd een geweldig gesprek over opgroeien als gekleurd kind in wit Vlaanderen, op zoek gaan naar je wortels, op reis zijn in je moederland en je toch een buitenstaander voelen en adoptie bekijken als rouwproces.

Lees meer

publicatie 'Voorbij Transnationale Adoptie'

Het boek werpt een licht op de bredere machtstructeren en sociaal-politieke contexten die transnationale adoptie vormgeven. Met de uitgave willen de auteurs zichtbaarheid geven aan de stemmen van geadopteerden en hun bondgenoten in de strijd naar rechtvaardigheid, erkenning en herstel.

Lees meer

In the spotlights

Wanneer we over adoptie spreken, gaan de meeste mensen er vanuit dat het gaat om een buitenlands kindje. Niks is minder waar, want er zijn ook heel veel binnenlandse geadopteerden in onze maatschappij. Ook zij verdienen de juiste nazorg en een plek onder de spotlights. Daarom stel ik graag even voor :

Lees meer

Rascisme (origineel)

Racisme en discriminatie. Het nieuws en sociale media tonen jammer genoeg het zoveelste incident in de VS. Een tragische incident dat had vermeden kunnen worden. Het probleem is niet enkel in de VS maar over de hele wereld.

Lees meer

Adoptie en film

Lees meer

Ketnet zet adoptie in de spotlights!

Lees meer

Binnenlandse geadopteerde : laat van je horen!

Lees meer

Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie in Vlaanderen

Op donderdag 02/09 verscheen het rapport met de aanbevelingen van het expertenpanel interlandelijke adoptie.

Lees meer

Is dit het kantelpunt in de toekomst van adoptie?

De toekomst van Adoptie ligt onder vuur bij onze buren in Nederland.

Lees meer

Kersverse grootouders moeten ook op zoek naar een manier om die nieuwe rol in te vullen. Maar hoe verloopt dit proces als je kleinkind geadopteerd is?

Mijn grootouders waren schatjes van mensen, beide koppels waren elkaars uiterste. Mijn vader komt uit een iets rijkere welstellende familie en mijn mama komt uit een middenklasse familie. De ouders van mijn mama genaamd 'bompa en bomma' zag ik dagelijks aangezien zij vlak naast de lagere school woonde.

Lees meer

‘Wij willen voor een tweede keer adopteren.’

Van formele geschiktheidsprocedure tot een warm welkom in je gezin: als adoptieouder weet je als geen ander welke uitdagingen, emoties en ontroerende momenten komen kijken bij je adoptietraject. Een tweede keer adopteren? Als adoptiecoach help ik je graag op weg.

Lees meer

Aankomstkaartje

Lees meer

Belang van een naam voor het kind

Lees meer

De machten en druk van een behoefte die omslaat naar een noodzaak

In mijn vorige blog vertelde ik over een wens die kan omslaan naar een behoefte of een noodzaak. Bij een geadopteerde uit deze noodzaak zich in een ‘zoeken naar …’. Net zoals de geadopteerde dit verlangen zo intens ervaart, ondervinden ook kandidaat-ouders dit gevoel sterk. Het verlangen om een kind te krijgen, wordt dan zo groot dat het eigenlijk geen wens meer is, maar aanvoelt als een noodzaak, een behoefte. Iets wat je leven in zekere mate blokkeert en wat je nodig hebt om te leven, in plaats van te overleven. Meer dan eens stelt deze behoefte relaties zwaar op de proef, waardoor zelfs de beste koppels erdoor breken.

Lees meer

De macht van een onvervulde wens

Ik trap deze blog af met twee straffe uitspraken: “Voor elke adoptie is er eerst een afstand.” en “Zolang er onvervulde kinderwensen zijn, blijft adoptie bestaan.” Een kinderwens is soms zo intens, dat ze loslaten werkelijk geen optie is. Het gevolg? Mensen zoeken een oplossing om alsnog hun verlangen te vervullen. Zelfs de sterkste koppels kunnen uit elkaar gaan omdat de kinderwens bij de ene partner vuriger is dan bij de andere. Hoe kunnen we zo’n extreme kinderwens verklaren? En waarom is ze bij sommigen in grotere mate aanwezig? Deze blog vertelt je meer over de macht van de onvervulde wens.

Lees meer

MOA vzw

MOA is de Dienst die tijdens de adoptieprocedure verantwoordelijk is voor het maatschappelijk onderzoek.

Lees meer

Kinderen uit een oorlogsgebied adopteren kan dit?

Een prangende vraag door de huidige situatie in de wereld, wat is het antwoord?

Lees meer

Het Verdrag van Den HAAG

Het verdrag van Den Haag, is een zeer gekend en bekend verdrag in de wereld van adoptie. Wat werd er in 1993 afgesproken en ondertekend door 66 landen? We zijn nu 25 jaar later en is het een succes of niet?

Lees meer

ADOPTIE WEEKEND : NURTURE VS NATURE

Het Adoptie weekendje gaat door in het mooie ‘Chatdodo’. Gelegen in de Waalse Ardennen: Ville- sur-Lesse . Wat kan je verwachten? We kaarten thema’s aan zoals: de adoptieprocedure, rouwen, identiteit, loyaliteitsconflicten hechting, rootstocht, trauma, eet-slaap problemen, procedure, racisme, discriminatie, DNA ...

Lees meer

Ik vier mijn verjaardag niet op mijn geboortedag

“Happy birthday to YOU” Een wereldbekend Engelstalig liedje dat elke dag meerdere malen door de mensheid wordt uitgesproken op deze blauwe planeet.

Lees meer

AFSTAND, fysiek en mentaal niet te onderschatten voor geadopteerden

Tijd en afstand hebben invloed op geadopteerden. Mijn vorige blog zoomde in op het concept tijd, deze blogpost belicht afstand in het kader van adoptie. Een thema dat de nodige aandacht verdient. Het is immers een combinatie van zowel fysieke afstand, als mentaal-emotionele afstand die geadopteerden parten kan spelen. Lees verder en verdiep je in het effect van afstand!

Lees meer

TIJD, Een doorn in het oog van geadopteerden

Met tijd komt afstand en met afstand komt tijd. Voor geadopteerden zijn deze twee concepten een doorn in het oog, een echte ‘mindfuck’. Ik neem harde taal in de mond, maar ik kan geen andere manier bedenken om aan te tonen hoe zwaar tijd en afstand geadopteerden vallen. In deze blog spits ik me toe op het concept tijd in het licht van adoptie. Tijd zou alle wonden helen. Maar is dat werkelijk zo? Mijn ervaring spreekt dit tegen. Tijd zorgt ervoor dat er een litteken ontstaat. Dankzij tijd leer je ergens mee leven. Zoals met het gemis van een dierbaar persoon, huisdier of voorwerp, of met verlies na een ziekte of overlijden. Voor geadopteerden gaat de impact van tijd nóg verder. Lees er meer over in deze blogpost!

Lees meer

Hoe werken DNA-Kits?

Het kopen van een DNA-kit is - mede dankzij de opkomst van het internet - supermakkelijk geworden. Je koopt je kit in enkele kliks online via de officiële websites van desbetreffende merken. Bovendien wordt anonimiteit en privacy gegarandeerd dankzij GDPR. Een doktersvoorschrift of een apothekersbezoek zijn niet nodig om een testing kit te verkrijgen. In sommige landen, zoals de VS, staan ze zelfs in de supermarktrekken en reken je ze aan de kassa af samen met je boodschappen. Zoals je leest, is het in huis halen van een testset niet moeilijk. Ik licht in deze blog toe waaruit een DNA-kit bestaat en hoe je ze correct gebruikt.

Lees meer

DNA als onderdeel van je rootstocht

Vroeger was DNA een ver-van-mijn-bedshow voor het merendeel van de bevolking. Vandaag liggen de kaarten er dankzij onder meer de entertainmentsector en nieuwe technologieën anders bij. Mijn blog werpt een licht op de impact ervan op adoptie. Kan het je rootstocht ondersteunen? Lees verder!

Lees meer

Kunnen adoptieouders de rootstocht van hun kind aanvangen? (Deel 3)

Als adoptiecoach krijg ik wel eens volgende vraag van adoptieouders: “Kunnen wij nu al op zoek gaan naar antwoorden om ons kind later tijd en leed te besparen?”. Hun argumenten gaan van “we zien dat ons kind het moeilijk heeft” tot “we denken dat ons kind het moeilijk zal krijgen”. Door zelf de rootstocht aan te vangen, willen ze hun kind helpen. Ik hoor ook verhalen van ouders die de zoektocht al hebben afgetrapt. Ze zochten naar aanknopingspunten, stelden zich in contact met personen die mogelijks meer weten, … Zij laten zich leiden door een gevoel dat de informatie die vandaag beschikbaar is, kan verdwijnen door bijvoorbeeld verzorgers die komen te overlijden of familie die zal verhuizen. Zonder een oordeel te vellen, wil ik met deze blog adoptieouders stof tot nadenken geven.

Lees meer

Wat mag je van een rootstocht verwachten? (Deel 2)

Kan je je als geadopteerde tot in de puntjes voorbereiden op jouw rootstocht? Wat mag je verwachten van zo’n unieke ervaring? Niemand weet wat je te wachten staat. Wat je wel kan voorspellen is ‘expect the unexpected’, oftewel verwacht je aan het onverwachte … Lees in deze blog waarom het belangrijk is om aandacht te schenken aan zowel de tijd voor het vinden van eventuele familieleden, als de tijd erna!

Lees meer

Wanneer een zoektocht evolueert naar een rootstocht (Deel 1)

Eén van de grote vragen die geadopteerden - en ook veel adoptieouders - me stellen is: “Wanneer vang je best een rootstocht aan?”. Ik antwoord steeds met dezelfde vraag: “Wat bedoel je met een rootstocht?”. Vaak refereren ze met ‘de start van de rootstocht’ naar de fysieke verplaatsing of de handelingen die ondernomen worden om biologische ouders of familieleden te zoeken en ontmoeten. Denk aan het vliegtuig nemen of op de trein stappen richting land van herkomst. Of een brief sturen, sociale media afspeuren of aan de voordeur aanbellen in de hoop vragen beantwoord te krijgen. Zijn deze voorbeelden werkelijk het begin van een rootstocht? Mijn blog laat je kennismaken met de begrippen zoektocht en rootstocht en hun nauwe verwantschap!

Lees meer

Rootsreis, de behoefte om jezelf en je achtergrond te leren kennen

Veiligheid en vertrouwen, avontuur en nieuwsgierigheid: behoeftes die elkaar complementair aanvullen en ons leven van jongs af aan richting geven. Opgroeien in een warm nest, je vleugels uitslaan, een veilige relatie opbouwen met een partner die je af en toe uit je comfortzone lokt, … Ook als geadopteerde heb je de behoefte om je unieke achtergrond te achterhalen. Een rootsreis kan je helpen om aan deze behoefte te voldoen. Ik help je op weg!

Lees meer

"Loyaliteit brengt eenzaamheid zich mee !"

Lees meer

Trauma - Rouwen

Lees meer

Adoptie is een vorm van rouw

Rouwen definiëren? Gepast reageren bij verdriet? Niet simpel, ook niet voor mij als ervaringsdeskundige en adoptiecoach (https://www.adoptiecoach.be/over-tara). Rouwen is immers tweeledig. Enerzijds ervaart iemand die rouwt een gemis. Anderzijds leert wie rouwt zijn/haar leven heropbouwen door het gemis een plaats te geven. In deze blog laat ik je kennismaken met het verschil tussen rouwen en verdriet en reik ik je een hulpmiddel om verdriet te begrijpen aan. Een eyeopener voor (de familieleden van) geadopteerden!

Lees meer

Vervroegde puberteit bij geadopteerden

De puberteit: een belangrijke periode in de zoektocht naar ons plaatsje in de maatschappij. Zowel voor onszelf, als voor onze ouders en familie! Wist je dat geadopteerden een vervroegde puberteit doorlopen? Vaak beseffen geadopteerde kinderen al vrij vroeg dat ze verschillen van hun adoptieouders en klasgenootjes, wat zich vertaalt in gedragsveranderingen.

Lees meer

Adoptie en identiteitsontwikkeling: over herkomst, geboorte en het ‘ik / wij’-gevoel

Je biologische familie en je eigen, bijzondere achtergrond leren kennen: in mijn vorige blog kwam het belang van een rootsreis uitgebreid aan bod. De behoefte om je unieke levenstraject tot in detail te ontdekken, ligt mee aan de basis van identiteitsvorming, loyaliteit en hechting. Drie kernzaken die voor elke persoon van wezenlijk belang zijn! Deze blog gaat dieper in op de identiteitsontwikkeling in het kader van een adoptie.

Lees meer

Wat is weeshuistoerisme en welke impact heeft het op kinderen?

Net zoals de term rehoming, was het concept weeshuistoerisme tot voor kort onbekend voor mij. Natuurlijk kende ik zowel het woord weeshuis, als het woord toerisme, maar de combinatie van beide termen deed geen belletje rinkelen. In deze blog werp ik een licht op het concept vanuit een artikel dat ik recent las en vanuit mijn eigen ervaring.

Lees meer

Opgroeien in een weeshuis

Lees meer

Is er een verschil tussen een weeshuis en een tehuis?

“Hoezo Tara, heeft ‘weeshuis’ en ‘tehuis’ niet dezelfde betekenis? Is het ene woord niet dialect, terwijl het andere Algemeen Nederlands (AN) is?”, die vraag kreeg ik onlangs. Voor mij de aanleiding om in mijn pen te kruipen. Want het valt me op dat beide termen wel vaker foutief gebruikt worden. Lees mee en maak kennis met het betekenisverschil.

Lees meer

Zoveel verschillende termen rond ouders(schap) maar welke moet ik nu gebruiken?

Biologische ouders, geboorteouders, afstandouders, eerste ouders, meerouderschap,…. Allemaal verschillende termen die eigenlijk hetzelfde zeggen, toch? Dat is wat ik wel vaker hoor in mijn praktijk. Vaak volgen dan de vragen: ‘wat moeten we nu gebruiken en waarom zijn er zoveel verschillen?’

Lees meer

Uitgelegd: adoptiejargon

Lees meer

GEDICHT

De harde waarheid

Lees meer

VERHAAL VAN EEN ADOPTIEKIND

Lees meer

Over mezelf

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x