Kunnen adoptieouders de rootstocht van hun kind aanvangen? (Deel 3)

Talrijke drijfveren om een rootstocht als ouder te starten

Ik begrijp de hierboven genoemde argumenten van adoptieouders. Het is ergens mooi dat je jouw kind wil helpen en hem/haar verdriet wil besparen. Maar doe je dit als ouder echt in belang van je kind? Dit klinkt misschien hard, maar stel jezelf de vraag: “Doe ik dit in naam van mijn kind of laat ik me mij leiden door mijn eigenbelang? Doe ik dit misschien omdat er vanbinnen een soort schuldgevoel leeft tegenover mijn kind, omdat ik het uit zijn/haar biologische omgeving haalde om mijn kinderwens te vervullen?”. Door deze vragen voor te leggen, wil ik geen kant kiezen. Ik heb niet de intentie iemand te beschuldigen. Ik stel je als adoptieouder deze vraag als start van volgende redenering: hoe mooi en lief jouw intenties ook zijn, zolang je kind geen verbale of non-verbale tekenen geeft, start je de zoektocht beter niet.

Waarom wachten met zoeken ...   

Waarom geef ik adoptieouders het advies om te wachten met zoeken? Let’s zoom out! Het is belangrijk om bij enkele zaken stil te staan. Wanneer vertel je jouw kind bijvoorbeeld dat je begonnen bent met zoeken? Als kinderen moeilijke vragen stellen waar ouders niet meteen een antwoord op kunnen formuleren, wordt er vaak ongemakkelijk gereageerd met “Later volgt er een antwoord. Later, als je oud genoeg bent om de situatie te begrijpen.” Zal jij werkelijk wachten tot je kind oud genoeg is, terwijl je kind momenteel een nood heeft aan antwoorden? Wanneer is je kind dan oud genoeg? Gaat het om oud genoeg zijn in jouw ogen of volgens de maatschappij, namelijk als je kind achttien wordt?

Zwijgen zet vertrouwen op losse schroeven

Een andere punt waar je rekening mee moet houden, is dat het niet delen van informatie overkomt als verzwijgen. Net alsof jij een geheim bewaart over iets dat je kind aanbelangt. De vertrouwensband waar je hard aan bouwde, kan in een vingerknip op losse schroeven komen te staan. In welk geval? Wanneer jouw zwijgen ervaren wordt als het achterhouden van een geheim boordevol belangrijke info over je kind. Vooral tieners maken verwijten en opmerkingen zoals: “Waar haal jij het recht om informatie over mijn leven te verzwijgen?’. Op dat moment is er weinig ruimte en begrip om jouw kant van het verhaal te begrijpen, ze beschouwen jouw handelingen niet als acties uit bescherming of liefde.

Een andere mogelijkheid is dat jij een foutieve inschatting maakt. Je gaat ervanuit dat je kind klaar is en brengt het daarom meteen op de hoogte van jouw intenties. Echter, je kind blijkt niet klaar te zijn om zijn/haar zoektocht te starten! Toch confronteer je jouw kind met de resultaten van je opzoekingen omdat je openheid binnen je gezin hoog in het vaandel draagt. Ik wil je ervan bewust maken dat je misschien onderliggende, diepe trauma’s opnieuw kunt triggeren. Geef je te snel informatie voor dat het kind er klaar voor is, dan kan dit ook negatieve gevolgen hebben voor de gezinssfeer, de veerkracht van je kind, zelfs voor zijn identiteitsontwikkeling. Je kan je kind - onbewust - traumatiseren als je het blootstelt aan een zoektocht die hij/zij zelf niet initieerde. Geef jouw kind de tijd en de ruimte om initiatief te nemen tot hij/zij er klaar voor is, dan kan je deze situatie alvast vermijden.

Naar welke informatie ben je als adoptieouder op zoek?

Een rootstocht voorbereiden als adoptieouder houdt in dat je op zoek gaat naar informatie, maar naar welke antwoorden ben je eigenlijk op zoek? Hoe weet je als ouder wat de toekomstige vragen van je kind zullen zijn? Eerlijk, dat is niet te voorspellen. Niet iedere geadopteerde is immers op zoek naar dezelfde informatie. Leeftijd, levensloop, … er zijn tal van factoren die de nood naar bepaalde info beïnvloeden. Besef ook dat de kans reëel is dat je sommige vragen over het hoofd ziet. Je vergeet te zoeken naar zaken omdat ze voor jou niet belangrijk zijn, terwijl ze wel van tel kunnen zijn voor je kind.

Jouw kind zit aan het stuur van de zoektocht

Ik kan niet genoeg benadrukken: laat jouw kind beslissen wat, wanneer en hoe hij/zij informatie wil verzamelen. Brieven schrijven, documentaires kijken, het vliegtuig naar zijn/haar geboorteland nemen, … Jouw kind is uiteindelijk de enige die daarin kan en mag beslissen. Hoe zou jij je voelen als iemand anders het heft in handen neemt om meer informatie te sprokkelen over iets dat hem/haar niet aanbelangt, maar erg privé en belangrijk is voor jou? Ongeacht je leeftijd, zal je hierdoor geraakt worden. “Het is niet jouw leven, maar mijn leven!”, is dan mogelijks jouw antwoord. Je zal zijn/haar actie niet zomaar naast je kunnen leggen of begrip opbrengen voor diens goede intenties.

Wat kan je dan wel doen als adoptieouder? Steun jouw kind door het thema open te bespreken, maak duidelijk dat je kind geen schrik moet hebben om jou te kwetsen. Geef aan dat hij/zij mag zoeken als die nood zich opdringt. Het is ook een goed idee om actief mee te helpen met eventuele praktische en financiële zaken van jouw kinds zoektocht of rootstocht. Je maakt geen beslissingen in naam van je kind, maar je hebt respect voor de keuzes die je kind maakt, ook al ben je er niet mee akkoord.

To understand the future, you need to understand the past

Vlak voordat het coronavirus het land lam legde, had ik de kans in de Lotto Arena te luisteren naar de auteur, filosoof en econoom Yuval Noah Hari. Een leerrijke avond die ik het best kan samenvatten met zijn uitspraak: “To understand the future, you need to understand the past.” Wat ik hiermee bedoel? Bijleren over je herkomst, wie je bent, … dat is een zoektocht op zich en belangrijk voor de identiteitsontwikkeling, of het nu gaat om adoptie of niet. Je familiegeschiedenis beetje bij beetje leren kennen door te luisteren naar verhalen van je grootouders, de historiek van je thuisland te bestuderen, … Ook dit is een vorm van zoeken die we allemaal ondergaan om onszelf en onze plaats in de maatschappij te leren kennen.

Sinds ik mijn eigen verleden leerde kennen, het ging verwerken en het kon plaatsen, werden mijn heden en toekomst stabieler. Dankzij nieuwe inzichten leerde ik kijken vanuit verschillende perspectieven naar mijn eigen proces. Plots evolueerde mijn zoektocht naar een gerichte rootstocht. Mijn ik-wij-identiteit werd stabieler en mijn veerkracht krachtiger. Zo zie je maar dat iedere situatie anders is en dat begrip hebben als adoptieouder van onschatbare waarde is voor je kind.

In mijn blog over identiteitsontwikkeling leg ik uit dat er een belangrijke wij-identiteit bestaat en dat de zoektocht ernaar een belangrijk onderdeel van de identiteitsvorming uitmaakt.

Sta je als adoptieouder op een kruispunt en wil je je goed informeren, in het belang van je kind? Wil je alles op alles zetten om jouw kinds beslissingen en gevoelens te respecteren? Dat juich ik toe! Ik kijk ernaar uit mijn kennis en ervaring met jou te delen in een sfeer van vertrouwen.All Rights to share, blog and use are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned.  Tara Mergeay www.adoptiecoach.be

Kunnen adoptieouders de rootstocht van hun kind aanvangen? (Deel 3)

Regering erkent dat illegale adopties hebben plaatsgevonden in België

Hebben we hier als geadopteerden een slag binnen gehaald ?

Lees meer

Het effect van adrenaline en dopamine bij geadopteerden

Lees meer

Minder rouwverlof voor geadopteerden

Waarom geadopteerden minder recht hebben op rouwverlof

Lees meer

De onderschatting van geadopteerden in het onderwijs: de cruciale rol van taal en IQ-percepties

Dit is het derde deel van een 3 delige blog rond de kracht en het belang van 'taal'.

Lees meer

Taal en identiteit

Dit is het tweede deel van een 3 delige blog rond de kracht en het belang van 'taal'.

Lees meer

De kracht en drempels van taal in de hechtenis van geadopteerde in een nieuw (adoptie)gezin

Dit is het eerste deel van een 3 delige blog rond de kracht en het belang van 'taal'.

Lees meer

AI als bondgenoot in de zoektocht van geadopteerden naar hun biologische familie

“Kan AI geadopteerde ondersteunen bij hun zoektocht naar hun biologische familie?” Laten we samen dieper ingaan op hoe AI een krachtig hulpmiddel kan zijn in deze emotioneel beladen reis.

Lees meer

Een gelaagd perspectief op dader en slachtoffer

In het adoptielandschap worden termen als 'dader' en 'slachtoffer' vaak geassocieerd met trauma en traumaverwerking. Adoptie wordt hier beschouwd als een vorm van trauma, waarbij de betrokkenen op verschillende manieren kunnen worden beïnvloed. Maar kunnen deze termen daadwerkelijk gebruikt worden in het kader van adoptie?

Lees meer

Interlandelijke adoptie, wat nu? update

De laatste tijd is er veel te doen rond Interlandelijke adoptie in de media. Hier een update met wat er allemaal gaande is.

Lees meer

Voortaan nog 1 interlandelijke adoptiebureau in Vlaanderen

Het interlandelijke adoptiebureau in Vlaanderen is vanaf nu Het Klein Mirakel!

Lees meer

Tijdelijke Adoptie stop

Nieuwe procedures voor interlandelijke adoptie zijn voorlopig stopgezet. Dat is het gevolg van een beslissing door de Vlaamse regering om geen centrale adoptiedienst te erkennen. ‘Dit is geen eenvoudige maatregel’, zegt Welzijnsminister Hilde Crevits (cd&v).

Lees meer

Resultaten tweede screeningsronde herkomstlanden voor adoptie

Het algemene persbericht en de beslissingsnota’s per herkomstland

Lees meer

Feestdagen: een mooie maar soms verwarrende tijd!

Lees meer

Stip-IT actie tegen Pesten

Trek mee de lijn tegen pesten !

Lees meer

reactie moet actie zijn, niets doen is geen optie

November is #maand van adoptie

Lees meer

Adoptiecoach Tara te gast bij 'Wijs' Radio 2

13 Maart 2024 radio 2 interview Wat doet adoptie met iemand?

Lees meer

Podcast : Wat als je afkomst een raadsel is?

Wat zou jij doen als jij je ouders niet zou kennen en er geen enkel spoor van hen zou zijn? In aflevering 10 van de #keerpuntpodcast had ik er een openhartig gesprek over met Peter Perceval, top auteur en internationaal Ted Talk Speaker. Het werd een geweldig gesprek over opgroeien als gekleurd kind in wit Vlaanderen, op zoek gaan naar je wortels, op reis zijn in je moederland en je toch een buitenstaander voelen en adoptie bekijken als rouwproces.

Lees meer

publicatie 'Voorbij Transnationale Adoptie'

Het boek werpt een licht op de bredere machtstructeren en sociaal-politieke contexten die transnationale adoptie vormgeven. Met de uitgave willen de auteurs zichtbaarheid geven aan de stemmen van geadopteerden en hun bondgenoten in de strijd naar rechtvaardigheid, erkenning en herstel.

Lees meer

In the spotlights

Wanneer we over adoptie spreken, gaan de meeste mensen er vanuit dat het gaat om een buitenlands kindje. Niks is minder waar, want er zijn ook heel veel binnenlandse geadopteerden in onze maatschappij. Ook zij verdienen de juiste nazorg en een plek onder de spotlights. Daarom stel ik graag even voor :

Lees meer

Rascisme (origineel)

Racisme en discriminatie. Het nieuws en sociale media tonen jammer genoeg het zoveelste incident in de VS. Een tragische incident dat had vermeden kunnen worden. Het probleem is niet enkel in de VS maar over de hele wereld.

Lees meer

Adoptie en film

Lees meer

Ketnet zet adoptie in de spotlights!

Lees meer

Binnenlandse geadopteerde : laat van je horen!

Lees meer

Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie in Vlaanderen

Op donderdag 02/09 verscheen het rapport met de aanbevelingen van het expertenpanel interlandelijke adoptie.

Lees meer

Is dit het kantelpunt in de toekomst van adoptie?

De toekomst van Adoptie ligt onder vuur bij onze buren in Nederland.

Lees meer

Kersverse grootouders moeten ook op zoek naar een manier om die nieuwe rol in te vullen. Maar hoe verloopt dit proces als je kleinkind geadopteerd is?

Mijn grootouders waren schatjes van mensen, beide koppels waren elkaars uiterste. Mijn vader komt uit een iets rijkere welstellende familie en mijn mama komt uit een middenklasse familie. De ouders van mijn mama genaamd 'bompa en bomma' zag ik dagelijks aangezien zij vlak naast de lagere school woonde.

Lees meer

‘Wij willen voor een tweede keer adopteren.’

Van formele geschiktheidsprocedure tot een warm welkom in je gezin: als adoptieouder weet je als geen ander welke uitdagingen, emoties en ontroerende momenten komen kijken bij je adoptietraject. Een tweede keer adopteren? Als adoptiecoach help ik je graag op weg.

Lees meer

Aankomstkaartje

Lees meer

Belang van een naam voor het kind

Lees meer

Open communiceren over adoptie: een geschenk voor kind en ouders

“Wanneer vertel ik mijn kind dat het geadopteerd is?”, Het is belangrijk om snel en open te communiceren over adoptie in je gezin. Deze blog toont waarom!

Lees meer

De machten en druk van een behoefte die omslaat naar een noodzaak

In mijn vorige blog vertelde ik over een wens die kan omslaan naar een behoefte of een noodzaak. Bij een geadopteerde uit deze noodzaak zich in een ‘zoeken naar …’. Net zoals de geadopteerde dit verlangen zo intens ervaart, ondervinden ook kandidaat-ouders dit gevoel sterk. Het verlangen om een kind te krijgen, wordt dan zo groot dat het eigenlijk geen wens meer is, maar aanvoelt als een noodzaak, een behoefte. Iets wat je leven in zekere mate blokkeert en wat je nodig hebt om te leven, in plaats van te overleven. Meer dan eens stelt deze behoefte relaties zwaar op de proef, waardoor zelfs de beste koppels erdoor breken.

Lees meer

De macht van een onvervulde wens

Ik trap deze blog af met twee straffe uitspraken: “Voor elke adoptie is er eerst een afstand.” en “Zolang er onvervulde kinderwensen zijn, blijft adoptie bestaan.” Een kinderwens is soms zo intens, dat ze loslaten werkelijk geen optie is. Het gevolg? Mensen zoeken een oplossing om alsnog hun verlangen te vervullen. Zelfs de sterkste koppels kunnen uit elkaar gaan omdat de kinderwens bij de ene partner vuriger is dan bij de andere. Hoe kunnen we zo’n extreme kinderwens verklaren? En waarom is ze bij sommigen in grotere mate aanwezig? Deze blog vertelt je meer over de macht van de onvervulde wens.

Lees meer

MOA vzw

MOA is de Dienst die tijdens de adoptieprocedure verantwoordelijk is voor het maatschappelijk onderzoek.

Lees meer

Kinderen uit een oorlogsgebied adopteren kan dit?

Een prangende vraag door de huidige situatie in de wereld, wat is het antwoord?

Lees meer

Het Verdrag van Den HAAG

Het verdrag van Den Haag, is een zeer gekend en bekend verdrag in de wereld van adoptie. Wat werd er in 1993 afgesproken en ondertekend door 66 landen? We zijn nu 25 jaar later en is het een succes of niet?

Lees meer

ADOPTIE WEEKEND : NURTURE VS NATURE

Het Adoptie weekendje gaat door in het mooie ‘Chatdodo’. Gelegen in de Waalse Ardennen: Ville- sur-Lesse . Wat kan je verwachten? We kaarten thema’s aan zoals: de adoptieprocedure, rouwen, identiteit, loyaliteitsconflicten hechting, rootstocht, trauma, eet-slaap problemen, procedure, racisme, discriminatie, DNA ...

Lees meer

Ik vier mijn verjaardag niet op mijn geboortedag

“Happy birthday to YOU” Een wereldbekend Engelstalig liedje dat elke dag meerdere malen door de mensheid wordt uitgesproken op deze blauwe planeet.

Lees meer

AFSTAND, fysiek en mentaal niet te onderschatten voor geadopteerden

Tijd en afstand hebben invloed op geadopteerden. Mijn vorige blog zoomde in op het concept tijd, deze blogpost belicht afstand in het kader van adoptie. Een thema dat de nodige aandacht verdient. Het is immers een combinatie van zowel fysieke afstand, als mentaal-emotionele afstand die geadopteerden parten kan spelen. Lees verder en verdiep je in het effect van afstand!

Lees meer

TIJD, Een doorn in het oog van geadopteerden

Met tijd komt afstand en met afstand komt tijd. Voor geadopteerden zijn deze twee concepten een doorn in het oog, een echte ‘mindfuck’. Ik neem harde taal in de mond, maar ik kan geen andere manier bedenken om aan te tonen hoe zwaar tijd en afstand geadopteerden vallen. In deze blog spits ik me toe op het concept tijd in het licht van adoptie. Tijd zou alle wonden helen. Maar is dat werkelijk zo? Mijn ervaring spreekt dit tegen. Tijd zorgt ervoor dat er een litteken ontstaat. Dankzij tijd leer je ergens mee leven. Zoals met het gemis van een dierbaar persoon, huisdier of voorwerp, of met verlies na een ziekte of overlijden. Voor geadopteerden gaat de impact van tijd nóg verder. Lees er meer over in deze blogpost!

Lees meer

Hoe werken DNA-Kits?

Het kopen van een DNA-kit is - mede dankzij de opkomst van het internet - supermakkelijk geworden. Je koopt je kit in enkele kliks online via de officiële websites van desbetreffende merken. Bovendien wordt anonimiteit en privacy gegarandeerd dankzij GDPR. Een doktersvoorschrift of een apothekersbezoek zijn niet nodig om een testing kit te verkrijgen. In sommige landen, zoals de VS, staan ze zelfs in de supermarktrekken en reken je ze aan de kassa af samen met je boodschappen. Zoals je leest, is het in huis halen van een testset niet moeilijk. Ik licht in deze blog toe waaruit een DNA-kit bestaat en hoe je ze correct gebruikt.

Lees meer

DNA als onderdeel van je rootstocht

Vroeger was DNA een ver-van-mijn-bedshow voor het merendeel van de bevolking. Vandaag liggen de kaarten er dankzij onder meer de entertainmentsector en nieuwe technologieën anders bij. Mijn blog werpt een licht op de impact ervan op adoptie. Kan het je rootstocht ondersteunen? Lees verder!

Lees meer

Wat mag je van een rootstocht verwachten? (Deel 2)

Kan je je als geadopteerde tot in de puntjes voorbereiden op jouw rootstocht? Wat mag je verwachten van zo’n unieke ervaring? Niemand weet wat je te wachten staat. Wat je wel kan voorspellen is ‘expect the unexpected’, oftewel verwacht je aan het onverwachte … Lees in deze blog waarom het belangrijk is om aandacht te schenken aan zowel de tijd voor het vinden van eventuele familieleden, als de tijd erna!

Lees meer

Wanneer een zoektocht evolueert naar een rootstocht (Deel 1)

Eén van de grote vragen die geadopteerden - en ook veel adoptieouders - me stellen is: “Wanneer vang je best een rootstocht aan?”. Ik antwoord steeds met dezelfde vraag: “Wat bedoel je met een rootstocht?”. Vaak refereren ze met ‘de start van de rootstocht’ naar de fysieke verplaatsing of de handelingen die ondernomen worden om biologische ouders of familieleden te zoeken en ontmoeten. Denk aan het vliegtuig nemen of op de trein stappen richting land van herkomst. Of een brief sturen, sociale media afspeuren of aan de voordeur aanbellen in de hoop vragen beantwoord te krijgen. Zijn deze voorbeelden werkelijk het begin van een rootstocht? Mijn blog laat je kennismaken met de begrippen zoektocht en rootstocht en hun nauwe verwantschap!

Lees meer

Rootsreis, de behoefte om jezelf en je achtergrond te leren kennen

Veiligheid en vertrouwen, avontuur en nieuwsgierigheid: behoeftes die elkaar complementair aanvullen en ons leven van jongs af aan richting geven. Opgroeien in een warm nest, je vleugels uitslaan, een veilige relatie opbouwen met een partner die je af en toe uit je comfortzone lokt, … Ook als geadopteerde heb je de behoefte om je unieke achtergrond te achterhalen. Een rootsreis kan je helpen om aan deze behoefte te voldoen. Ik help je op weg!

Lees meer

"Loyaliteit brengt eenzaamheid zich mee !"

Lees meer

Trauma - Rouwen

Lees meer

Adoptie is een vorm van rouw

Rouwen definiëren? Gepast reageren bij verdriet? Niet simpel, ook niet voor mij als ervaringsdeskundige en adoptiecoach (https://www.adoptiecoach.be/over-tara). Rouwen is immers tweeledig. Enerzijds ervaart iemand die rouwt een gemis. Anderzijds leert wie rouwt zijn/haar leven heropbouwen door het gemis een plaats te geven. In deze blog laat ik je kennismaken met het verschil tussen rouwen en verdriet en reik ik je een hulpmiddel om verdriet te begrijpen aan. Een eyeopener voor (de familieleden van) geadopteerden!

Lees meer

Vervroegde puberteit bij geadopteerden

De puberteit: een belangrijke periode in de zoektocht naar ons plaatsje in de maatschappij. Zowel voor onszelf, als voor onze ouders en familie! Wist je dat geadopteerden een vervroegde puberteit doorlopen? Vaak beseffen geadopteerde kinderen al vrij vroeg dat ze verschillen van hun adoptieouders en klasgenootjes, wat zich vertaalt in gedragsveranderingen.

Lees meer

Adoptie en identiteitsontwikkeling: over herkomst, geboorte en het ‘ik / wij’-gevoel

Je biologische familie en je eigen, bijzondere achtergrond leren kennen: in mijn vorige blog kwam het belang van een rootsreis uitgebreid aan bod. De behoefte om je unieke levenstraject tot in detail te ontdekken, ligt mee aan de basis van identiteitsvorming, loyaliteit en hechting. Drie kernzaken die voor elke persoon van wezenlijk belang zijn! Deze blog gaat dieper in op de identiteitsontwikkeling in het kader van een adoptie.

Lees meer

Wat is weeshuistoerisme en welke impact heeft het op kinderen?

Net zoals de term rehoming, was het concept weeshuistoerisme tot voor kort onbekend voor mij. Natuurlijk kende ik zowel het woord weeshuis, als het woord toerisme, maar de combinatie van beide termen deed geen belletje rinkelen. In deze blog werp ik een licht op het concept vanuit een artikel dat ik recent las en vanuit mijn eigen ervaring.

Lees meer

Opgroeien in een weeshuis

Lees meer

Is er een verschil tussen een weeshuis en een tehuis?

“Hoezo Tara, heeft ‘weeshuis’ en ‘tehuis’ niet dezelfde betekenis? Is het ene woord niet dialect, terwijl het andere Algemeen Nederlands (AN) is?”, die vraag kreeg ik onlangs. Voor mij de aanleiding om in mijn pen te kruipen. Want het valt me op dat beide termen wel vaker foutief gebruikt worden. Lees mee en maak kennis met het betekenisverschil.

Lees meer

Zoveel verschillende termen rond ouders(schap) maar welke moet ik nu gebruiken?

Biologische ouders, geboorteouders, afstandouders, eerste ouders, meerouderschap,…. Allemaal verschillende termen die eigenlijk hetzelfde zeggen, toch? Dat is wat ik wel vaker hoor in mijn praktijk. Vaak volgen dan de vragen: ‘wat moeten we nu gebruiken en waarom zijn er zoveel verschillen?’

Lees meer

Uitgelegd: adoptiejargon

Lees meer

GEDICHT

De harde waarheid

Lees meer

VERHAAL VAN EEN ADOPTIEKIND

Lees meer

Over mezelf

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x