Opgroeien in een weeshuis

Annie & Oliver Twist, beide kennen we dankzij musicals en van de films, maar hoe is het echte leven in een weeshuis?

Wanneer kan je spreken over een kindertehuis of een weeshuis.  In verschillende landen van herkomst zijn drie soorten kindertehuizen te onderscheiden:

  • kinderbeschermingshuizen: deze tehuizen zijn en worden gesubsidieerd door de overheid van het land. De omstandigheden in deze huizen kunnen slecht zijn.  Niet alle kinderen die er verblijven komen dan ook in aanmerking voor adoptie.
  • Particuliere tehuizen: zoals je al kunt lezen, deze tehuizen zijn opgericht door particulieren uit binnen- en buitenland. Vaak worden ze financieel ondersteund door kerken of hulporganisaties uit het buitenland, zoals bijvoorbeeld Unicef, plan International,…
    Ook hier komen niet alle kinderen in aanmerking voor adoptie.
  • adoptietehuizen: Dit zijn doorgangstehuizen voor kinderen, die later in aanmerking komen voor adoptie.  De toestand in deze huizen zijn meestal iets beter, omdat zij financiële steun ontvangen van adoptie-organisaties uit het buitenland.  Doorgaans is de voeding redelijk goed en is er meer kleding en speelgoed.  In deze tehuizen worden de kinderen voorbereid op de op handen zijnde adoptie en de veranderingen die hen te wachten staan.  Maar hoge verwachtingen moet je ook niet hebben over deze huizen.

Jammer genoeg, vooral in het buiteland, is het opgroeien in een weeshuis vaak verre van het ideale.
Door personeelstekorten moeten de kinderen heel veel liefde en aandacht missen.
Omdat ze heel vaak met lokale vrouwen werken en dus vaak wisselen, hebben de wisselend verzorgers geen tijd om naast het verzorgen en eten geven, de kinderen te knuffelen, ermee te spelen of andere aandacht te geven. De lichamelijke verzorging is vaak beperkt tot het hoogst nodige. Soms worden alleen de baby’s gewassen en worden de grotere kinderen snel aan hun lot overgelaten of moeten ze de kleinere kinderen helpen.
Kindjes die vroegtijdig geboren zijn of als vondeling worden gelegd aan de voordeur van het tehuis worden niet ondergebracht in een couveuse. Simpelweg omdat ze dit niet hebben.
Dan leggen ze de vroegtijdige baby in een bedje bedekt met veel dekens om het effect na te bootsen van de warmte lampen.

Vaak In het tehuis heeft het kind geen eigen vertrouwde plekjes, noch eigen kleren of speelgoed en soms moet het bed of de matras gedeeld worden met andere kinderen.
De kans dat kinderen achter raken in groei en ontwikkeling is groot.
Veel huizen zitten overvol.   Sommige huizen kennen een leeftijdsgrens , vaak is dat 12 jaar.  Kinderen die ouder zijn dan 12 verlaten het huis en komen op straat te recht en moeten het nu zelf zien te redden.

In principe verblijft ieder kind een bepaalde periode in een tehuis of in een pleeggezin voordat het in een adoptiegezin beland.  De tijd dat een kind, vóór  de adoptie, in een tehuis doorbrengt kan variëren van enkele weken tot enkele jaren.  Het kind blijft in het tehuis ten afwachting van eventuele familieleden of om na te gaan of adoptie naar het buitenland voor hem of haar wel de beste oplossing is.  Soms wacht het kind ook enkel tot de tijd om de noodzakelijke papieren in orde te brengen.

Pleeggezinnen : Soms gebeurt het , met al dan niet een tussenkomst van een tehuisplaatsing dat de kinderen ondergebracht worden in pleeggezinnen tot ze geadopteerd kunnen worden.
Ook dit verblijf bij het gezin varieert van duur. Bijvoorbeeld zo heb je in Colombia dat een kind in een pleeggezin wordt opgevangen in afwachting tot het vertrek naar buitenland.
Hoewel een pleeggezin dan zich zelf heeft opgegeven voor pleegzorg worden sommige kinderen ook hier niet altijd optimaal verzorgd. Vaak worden deze kinderen dan achtergesteld ten opzichte van hun eigen kinderen of worden ze gebruikt als werkkracht.
Maar de meeste kinderen worden echter ook goed verzorgd, de pleeggezinnen gaan door een zware screening.    Uitzonderlijk kan het gebeuren dat het kind zelfs rechtstreeks van een oorspronkelijk gezin in het adoptiegezin wordt geplaatst , maar dit is vaak een uitzondering.

Als ervaringsdeskundige ben ik al enkele malen terug geweest naar mijn eigen weeshuis in Calcutta.
Het is alsof de tijd is blijven stilstaan. Nog steeds worden dezelfde bedjes gebruikt en staan ze op dezelfde manier opgesteld,  het linnen, de gordijnen, ze zijn in die 35 jaar niet vervangen, maar gelukkig wel altijd mooi gewassen.   De kinderen worden op hun manier goed verzorgd, binnen is het proper, wat niet altijd het geval is in andere weeshuizen.

Of je nu moet of niet , we werden met ons allen op de potjes gezet waar je dan elk, enkele minuten krijgt om op het potje te gaan.  Het potje is een plank met een gat waaronder emmers staan om  de uitwerpsel op te vangen
Op vlak van eten krijgen de kinderen 3 maal per dag een maaltijd. Veel variatie is er niet in de currysaus en groenten zoals in de Westerse wereld, maar de meeste kinderen krijgen toch steeds elke dag hun portie rijst, groenten binnen.
Veel tijd aan eten wordt er jammer niet gegeven zoals wij het kennen. Wanneer het kind koppig of te speels is, dan zal men niet rustig wachten eer het kindje zijn mondje leeg is, of dat men het truckje met het vliegtuigje gebruikt als ze even niet mee willen werken . Het mondje wordt vol gepropt, men wacht niet tot het mooi helemaal leeg is eer men een nieuwe lepel/vork geeft .

Telkens als ik daar op bezoek ben, ondanks alles wat je kan opmerken, zie ik hoe iedereen zo hard zijn best doet om de kinderen enige vorm van stabiliteit, liefde, eten en kleren te geven op hun manier.
Alles is beter dan een leven op het straat, niet waar?

 

 

All Rights to share, blog and use are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned.  Tara Mergeay www.adoptiecoach.be


Opgroeien in een weeshuis

Kinderen uit een oorlogsgebied adopteren kan dit?

Een prangende vraag door de huidige situatie in de wereld, wat is het antwoord?

Lees meer

Adoptieontbinding: Hoe vertel je …

Hoe benader je je adoptiekind wanneer hij of zij te horen krijgt dat de adoptie van een ander kind stroef verloopt ? En hoe beantwoord je als ouder de vragen van je adoptiekind over adoptieontwrichting en ontbinding? In deze blog help ik adoptieouders die samen met hun adoptiekind van ver of van dichtbij geconfronteerd worden met deze thema's, hier samen over te praten.

Lees meer

Adoptieontbinding: De oorzaken van adoptieontbinding onder de loep

Wanneer je als adoptieouder tot de conclusie komt dat het opvoeden van je kind niet verloopt zoals je had verwacht en je niet meer weet wat je kan doen, spreken we van een adoptieverstoring en -ontwrichting. Nadat we een ‘verstoring en ontwrichting na de adoptie’ hebben vastgesteld en de ouders hebben besloten om afstand te nemen van hun kind, spreken we van adoptieontbinding. De afstand kan zich in de praktijk uiten door het kind in een opvang te plaatsen, op straat te zetten of zelfs te onterven. De grens van de ouders is bereikt en ze zijn zowel emotioneel, als fysiek, als soms financieel uitgeput. In deze blog vertel ik je meer over dit gevoelig onderwerp.

Lees meer

Adoptieontbinding: Uitdagingen waarvoor adoptieouders kunnen komen te staan

Stel, je hebt een kinderwens en in je hoofd heb je een bepaald beeld gecreëerd over hoe je gezin er zal uitzien: één of meerdere kinderen, hun uiterlijk, ... Je hebt een bepaald beeld over de waarden en normen, tradities, cultuur en opvoeding die je als ouder wil meegeven. Het is zoals een sprookje dat begint met een mooie start en je hoopt op een “en ze leefden nog lang en gelukkig als ‘one big happy family”-einde. Maar dan komt de realiteit aankloppen en besef je dat het sprookje langzaam overhelt naar een nachtmerrie. De opvoeding van je kind verloopt moeizaam. De emotionele connectie met je kind is niet aanwezig zoals je had gehoopt en gedroomd. In deze blog vertel ik je over de mogelijke hindernissen voor adoptieouders en de soms enige oplossing.

Lees meer

Hoe werken DNA-Kits?

Het kopen van een DNA-kit is - mede dankzij de opkomst van het internet - supermakkelijk geworden. Je koopt je kit in enkele kliks online via de officiële websites van desbetreffende merken. Bovendien wordt anonimiteit en privacy gegarandeerd dankzij GDPR. Een doktersvoorschrift of een apothekersbezoek zijn niet nodig om een testing kit te verkrijgen. In sommige landen, zoals de VS, staan ze zelfs in de supermarktrekken en reken je ze aan de kassa af samen met je boodschappen. Zoals je leest, is het in huis halen van een testset niet moeilijk. Ik licht in deze blog toe waaruit een DNA-kit bestaat en hoe je ze correct gebruikt.

Lees meer

DNA als onderdeel van je rootstocht

Vroeger was DNA een ver-van-mijn-bedshow voor het merendeel van de bevolking. Vandaag liggen de kaarten er dankzij onder meer de entertainmentsector en nieuwe technologieën anders bij. Mijn blog werpt een licht op de impact ervan op adoptie. Kan het je rootstocht ondersteunen? Lees verder!

Lees meer

Kunnen adoptieouders de rootstocht van hun kind aanvangen? (Deel 3)

Als adoptiecoach krijg ik wel eens volgende vraag van adoptieouders: “Kunnen wij nu al op zoek gaan naar antwoorden om ons kind later tijd en leed te besparen?”. Hun argumenten gaan van “we zien dat ons kind het moeilijk heeft” tot “we denken dat ons kind het moeilijk zal krijgen”. Door zelf de rootstocht aan te vangen, willen ze hun kind helpen. Ik hoor ook verhalen van ouders die de zoektocht al hebben afgetrapt. Ze zochten naar aanknopingspunten, stelden zich in contact met personen die mogelijks meer weten, … Zij laten zich leiden door een gevoel dat de informatie die vandaag beschikbaar is, kan verdwijnen door bijvoorbeeld verzorgers die komen te overlijden of familie die zal verhuizen. Zonder een oordeel te vellen, wil ik met deze blog adoptieouders stof tot nadenken geven.

Lees meer

Wat mag je van een rootstocht verwachten? (Deel 2)

Kan je je als geadopteerde tot in de puntjes voorbereiden op jouw rootstocht? Wat mag je verwachten van zo’n unieke ervaring? Niemand weet wat je te wachten staat. Wat je wel kan voorspellen is ‘expect the unexpected’, oftewel verwacht je aan het onverwachte … Lees in deze blog waarom het belangrijk is om aandacht te schenken aan zowel de tijd voor het vinden van eventuele familieleden, als de tijd erna!

Lees meer

Wanneer een zoektocht evolueert naar een rootstocht (Deel 1)

Eén van de grote vragen die geadopteerden - en ook veel adoptieouders - me stellen is: “Wanneer vang je best een rootstocht aan?”. Ik antwoord steeds met dezelfde vraag: “Wat bedoel je met een rootstocht?”. Vaak refereren ze met ‘de start van de rootstocht’ naar de fysieke verplaatsing of de handelingen die ondernomen worden om biologische ouders of familieleden te zoeken en ontmoeten. Denk aan het vliegtuig nemen of op de trein stappen richting land van herkomst. Of een brief sturen, sociale media afspeuren of aan de voordeur aanbellen in de hoop vragen beantwoord te krijgen. Zijn deze voorbeelden werkelijk het begin van een rootstocht? Mijn blog laat je kennismaken met de begrippen zoektocht en rootstocht en hun nauwe verwantschap!

Lees meer

De machten en druk van een behoefte die omslaat naar een noodzaak

In mijn vorige blog vertelde ik over een wens die kan omslaan naar een behoefte of een noodzaak. Bij een geadopteerde uit deze noodzaak zich in een ‘zoeken naar …’. Net zoals de geadopteerde dit verlangen zo intens ervaart, ondervinden ook kandidaat-ouders dit gevoel sterk. Het verlangen om een kind te krijgen, wordt dan zo groot dat het eigenlijk geen wens meer is, maar aanvoelt als een noodzaak, een behoefte. Iets wat je leven in zekere mate blokkeert en wat je nodig hebt om te leven, in plaats van te overleven. Meer dan eens stelt deze behoefte relaties zwaar op de proef, waardoor zelfs de beste koppels erdoor breken.

Lees meer

De macht van een onvervulde wens

Ik trap deze blog af met twee straffe uitspraken: “Voor elke adoptie is er eerst een afstand.” en “Zolang er onvervulde kinderwensen zijn, blijft adoptie bestaan.” Een kinderwens is soms zo intens, dat ze loslaten werkelijk geen optie is. Het gevolg? Mensen zoeken een oplossing om alsnog hun verlangen te vervullen. Zelfs de sterkste koppels kunnen uit elkaar gaan omdat de kinderwens bij de ene partner vuriger is dan bij de andere. Hoe kunnen we zo’n extreme kinderwens verklaren? En waarom is ze bij sommigen in grotere mate aanwezig? Deze blog vertelt je meer over de macht van de onvervulde wens.

Lees meer

Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie in Vlaanderen

Op donderdag 02/09 verscheen het rapport met de aanbevelingen van het expertenpanel interlandelijke adoptie.

Lees meer

AFSTAND, fysiek en mentaal niet te onderschatten voor geadopteerden

Tijd en afstand hebben invloed op geadopteerden. Mijn vorige blog zoomde in op het concept tijd, deze blogpost belicht afstand in het kader van adoptie. Een thema dat de nodige aandacht verdient. Het is immers een combinatie van zowel fysieke afstand, als mentaal-emotionele afstand die geadopteerden parten kan spelen. Lees verder en verdiep je in het effect van afstand!

Lees meer

TIJD, Een doorn in het oog van geadopteerden

Met tijd komt afstand en met afstand komt tijd. Voor geadopteerden zijn deze twee concepten een doorn in het oog, een echte ‘mindfuck’. Ik neem harde taal in de mond, maar ik kan geen andere manier bedenken om aan te tonen hoe zwaar tijd en afstand geadopteerden vallen. In deze blog spits ik me toe op het concept tijd in het licht van adoptie. Tijd zou alle wonden helen. Maar is dat werkelijk zo? Mijn ervaring spreekt dit tegen. Tijd zorgt ervoor dat er een litteken ontstaat. Dankzij tijd leer je ergens mee leven. Zoals met het gemis van een dierbaar persoon, huisdier of voorwerp, of met verlies na een ziekte of overlijden. Voor geadopteerden gaat de impact van tijd nóg verder. Lees er meer over in deze blogpost!

Lees meer

Open communiceren over adoptie: een geschenk voor kind en ouders

“Wanneer vertel ik mijn kind dat het geadopteerd is?”, Het is belangrijk om snel en open te communiceren over adoptie in je gezin. Deze blog toont waarom!

Lees meer

Adoptie is een vorm van rouw

Rouwen definiëren? Gepast reageren bij verdriet? Niet simpel, ook niet voor mij als ervaringsdeskundige en adoptiecoach (https://www.adoptiecoach.be/over-tara). Rouwen is immers tweeledig. Enerzijds ervaart iemand die rouwt een gemis. Anderzijds leert wie rouwt zijn/haar leven heropbouwen door het gemis een plaats te geven. In deze blog laat ik je kennismaken met het verschil tussen rouwen en verdriet en reik ik je een hulpmiddel om verdriet te begrijpen aan. Een eyeopener voor (de familieleden van) geadopteerden!

Lees meer

Vervroegde puberteit bij geadopteerden

De puberteit: een belangrijke periode in de zoektocht naar ons plaatsje in de maatschappij. Zowel voor onszelf, als voor onze ouders en familie! Wist je dat geadopteerden een vervroegde puberteit doorlopen? Vaak beseffen geadopteerde kinderen al vrij vroeg dat ze verschillen van hun adoptieouders en klasgenootjes, wat zich vertaalt in gedragsveranderingen.

Lees meer

Podcast : Wat als je afkomst een raadsel is?

Wat zou jij doen als jij je ouders niet zou kennen en er geen enkel spoor van hen zou zijn? In aflevering 10 van de #keerpuntpodcast had ik er een openhartig gesprek over met Peter Perceval, top auteur en internationaal Ted Talk Speaker. Het werd een geweldig gesprek over opgroeien als gekleurd kind in wit Vlaanderen, op zoek gaan naar je wortels, op reis zijn in je moederland en je toch een buitenstaander voelen en adoptie bekijken als rouwproces.

Lees meer

Adoptie en identiteitsontwikkeling: over herkomst, geboorte en het ‘ik / wij’-gevoel

Je biologische familie en je eigen, bijzondere achtergrond leren kennen: in mijn vorige blog kwam het belang van een rootsreis uitgebreid aan bod. De behoefte om je unieke levenstraject tot in detail te ontdekken, ligt mee aan de basis van identiteitsvorming, loyaliteit en hechting. Drie kernzaken die voor elke persoon van wezenlijk belang zijn! Deze blog gaat dieper in op de identiteitsontwikkeling in het kader van een adoptie.

Lees meer

Is dit het kantelpunt in de toekomst van adoptie?

De toekomst van Adoptie ligt onder vuur bij onze buren in Nederland.

Lees meer

Rootsreis, de behoefte om jezelf en je achtergrond te leren kennen

Veiligheid en vertrouwen, avontuur en nieuwsgierigheid: behoeftes die elkaar complementair aanvullen en ons leven van jongs af aan richting geven. Opgroeien in een warm nest, je vleugels uitslaan, een veilige relatie opbouwen met een partner die je af en toe uit je comfortzone lokt, … Ook als geadopteerde heb je de behoefte om je unieke achtergrond te achterhalen. Een rootsreis kan je helpen om aan deze behoefte te voldoen. Ik help je op weg!

Lees meer

reactie moet actie zijn, niets doen is geen optie

zelfmoordcijfers bij geadopteerde alarmerende stijging

Lees meer

‘Wij willen voor een tweede keer adopteren.’

Van formele geschiktheidsprocedure tot een warm welkom in je gezin: als adoptieouder weet je als geen ander welke uitdagingen, emoties en ontroerende momenten komen kijken bij je adoptietraject. Een tweede keer adopteren? Als adoptiecoach help ik je graag op weg.

Lees meer

In the spotlights

Wanneer we over adoptie spreken, gaan de meeste mensen er vanuit dat het gaat om een buitenlands kindje. Niks is minder waar, want er zijn ook heel veel binnenlandse geadopteerden in onze maatschappij. Ook zij verdienen de juiste nazorg en een plek onder de spotlights. Daarom stel ik graag even voor :

Lees meer

"Loyaliteit brengt eenzaamheid zich mee !"

Lees meer

Rascisme

Racisme en discriminatie. Het nieuws en sociale media tonen jammer genoeg het zoveelste incident in de VS. Een tragische incident dat had vermeden kunnen worden. Het probleem is niet enkel in de VS maar over de hele wereld.

Lees meer

Ketnet zet adoptie in de spotlights!

Lees meer

Adoptie en film

Lees meer

ADOPTIE WEEKEND : NURTURE VS NATURE

Het Adoptie weekendje gaat door in het mooie ‘Chatdodo’. Gelegen in de Waalse Ardennen: Ville- sur-Lesse . Wat kan je verwachten? We kaarten thema’s aan zoals: de adoptieprocedure, rouwen, identiteit, loyaliteitsconflicten hechting, rootstocht, trauma, eet-slaap problemen, procedure, racisme, discriminatie, DNA ...

Lees meer

GEDICHT

De harde waarheid

Lees meer

Kersverse grootouders moeten ook op zoek naar een manier om die nieuwe rol in te vullen. Maar hoe verloopt dit proces als je kleinkind geadopteerd is?

Mijn grootouders waren schatjes van mensen, beide koppels waren elkaars uiterste. Mijn vader komt uit een iets rijkere welstellende familie en mijn mama komt uit een middenklasse familie. De ouders van mijn mama genaamd 'bompa en bomma' zag ik dagelijks aangezien zij vlak naast de lagere school woonde.

Lees meer

Het Verdrag van Den HAAG

Lees meer

Feestdagen: een mooie maar soms verwarrende tijd!

Lees meer

Binnenlandse geadopteerde : laat van je horen!

Lees meer

SHANTI

Lees meer

Belang van een naam voor het kind

Lees meer

VERHAAL VAN EEN ADOPTIEKIND

Lees meer

Over mezelf

Lees meer

Trauma - Rouwen

Lees meer

Uitgelegd: adoptiejargon

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x