Werkwijze adoptiecoaching

Eén van de boodschappen van Black Lives Matter is ‘educate yourself’. Ook Nelson Mandela beklemtoonde de kracht van kennis met zijn uitspraak: ‘If you wanna change the world, start with education’. Hierin kan ik me volledig vinden. Ik ben adoptiecoach en beschouw het als mijn missie om iedereen die bij me aanklopt te helpen, inspireren én informeren. Lees meer over mijn werkwijze.

Hoe wil ik een realistisch beeld van adoptie schetsen? Ik ben ervan overtuigd dat adoptie geen eenzijdig verhaal is, maar een verhaal van vele perspectieven. Als je leert om je situatie te bekijken vanuit verschillende standpunten, dan ontwikkel je nieuwe inzichten. Hoe meer je er hebt, hoe gerichter je kan verwerken op een haalbaar tempo, want adoptie is voor het leven, net als de verwerking ervan.

Als adoptiecoach benader ik jouw verhaal vooral met een actief luisterend oor. Waar nodig zal ik je advies geven. Waarin ik me onderscheid van een consulent? Dankzij de kern van mijn werkwijze. Een consulent geeft je antwoorden. Als coach geef ik jou de kans om al je vragen te stellen.

Vragen waarvan je niet wist dat je ze kon stellen of hoe je ze kon stellen. Vragen leiden naar antwoorden, terwijl antwoorden op hun beurt leiden naar aha-momenten. Inzichten die je zelf hebt verworven vanuit je eigen situatie.

Deze aanpak zet je op weg naar één doel: je persoonlijke veerkracht versterken zodat je gerichter je proces kan verwerken op jouw eigen haalbare tempo. Ik kan het niet genoeg benadrukken: adoptie is voor altijd, net zoals de verwerking ervan. 

Al kan ik een realistisch beeld van adoptie niet alleen schetsen. Een beeld kan je enkel vormen als je andere mensen leert kennen. Ik kan je helpen door jou in contact te brengen met andere professionals of lotgenoten. Ik draag graag mijn steentje bij tot jou groeiende, persoonlijke netwerk.

Wil je als geadopteerde, kandidaat-adoptieouder of adoptieouder een luisterend oor met een realistische blik? Start dan coaching op, op jouw maat.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x