Weeshuis Zuid-Korea

Zit je als geadopteerde, adoptieouder of kandidaat-adoptieouder met vragen bij jouw ervaringen met weeshuizen in Zuid-Korea? Wil je terugkeren naar je roots of naar die van jouw kind, met respect voor kinderen? Ik ondersteun, luister en begeleid bij ieder facet van adoptie in Zuid-Korea.

Weeshuis Zuid-Korea

Wat is weeshuis Zuid-Korea?

Voor ons is een weeshuis een plaats waar kinderen zonder ouders leven. In werkelijkheid gaat het echter vaak over kinderen die nog één of beide ouders hebben, maar zijn de ouders niet in staat om voor hun kind te zorgen. We spreken daarom liever niet over een weeshuis, wel over een kindertehuis.

De omstandigheden waardoor sommige ouders niet voor hun kind kunnen zorgen, zijn heel uiteenlopend: psychische problemen, een handicap, culturele regels, oorlog, een natuurramp… Eén van de voornaamste redenen is armoede. 

Ouders die in armoede leven, brengen hun kind vaak naar een tehuis, in de hoop dat hun kind het er beter heeft en er voldoende kleding, eten en onderwijs zal krijgen. Die mindset is begrijpelijk als je leeft in slechte omstandigheden. Echter, de keerzijde is dat dit geen effectieve oplossing voor armoede is ...

Wat is een weeskind?

Ons Westers perspectief benadert de term 'weeskinderen' anders dan de rest van de wereld. Als we hier weeskind zeggen, dan verwijzen we naar een kind dat geen van beide ouders meer heeft, zoals Oliver Twist of Annie uit de gelijknamige musicals en films. Terwijl er in andere werelddelen met weeskind verwezen wordt naar kinderen die niet beide ouders, maar één ouder missen.

Wil je in een vertrouwelijke sfeer praten over jouw ervaringen met een kinderhuis in het kader van adoptie? Ik kan jou als adoptiecoach een luisterend oor en handvaten bieden.

Wat is weeshuistoerisme en welke impact heeft het op kinderen?

Weeshuistoerisme is een vorm van tijdelijk vrijwilligerswerk in een weeshuis. Om te begrijpen waarom men tegen vrijwilligerswerk in weeshuizen is, moest je eerst weten hoe een kinderhuis (weeshuis) werkt. Voor alle duidelijkheid: ik vel geen oordeel. Ik schrijf neer wat ik zelf heb geobserveerd. Enerzijds toen ik in 2007 enkele maanden in India met de rugzak rondtrok en toen twee maanden als vrijwilliger werkte in een kinderhuis te Mysore (Z-India). Anderzijds vanuit mijn eigen ervaringen telkens ik mijn eigen kinderhuis in Calcutta bezocht.

Hoe werkt een weeshuis?

Meestal wordt een kinderhuis draaiende gehouden door een klein aantal lokale verzorgsters die instaan voor een groep kinderen, doorgaans te groot voor het aantal begeleidsters. Routine is daarbij hun beste vriend. Elk kind onder hun hoede wordt dagelijks gewekt, gewassen, aangekleed, krijgt eten, krijgt tijd en ruimte om te spelen en wordt ververst of op het potje begeleid, totdat het weer bedtijd is. Waarna het hele gebeuren zich herhaalt. Dit is een cyclus die geldt voor elk kind onder hun hoede en die tijd vraagt. Terwijl de verzorgsters niet altijd de tijd hebben om ieder kind specifieke persoonlijke aandacht te geven.

Weeskinderen worden verzorgd in een weeshuis

Wat zijn de gevolgen van zo’n routineuze werking? De impact is immens en op alle vlakken voelbaar. Weeskinderen die zo worden opgevoed, leven eigenlijk onder hele strenge condities waarin zelfs hun vrije tijd bepaald wordt. De banden met hun biologische omgeving verwateren, waardoor ze ze kwijtraken. Door het gemis van persoonlijke aandacht lopen kinderen in een weeshuis zowel fysieke als psychologisch-cognitieve achterstand op. Achterstanden die ter plaatse ontwikkeld worden dus. en motorische achterstand kan ervoor zorgen dat ze minder vaardig worden en later lagere schoolresultaten behalen. Geregeld is hun IQ is lager, hun lengte korter en hun gewicht lager in vergelijking met kinderen die niet in een weeshuis opgroeiden. Sociaal heeft de werking van een weeshuis ook zijn gevolgen. De kinderen missen hierdoor sociale, huishoudelijke en financiële vaardigheden om te overleven in de maatschappij. Ze weten vaak ook niet hoe ze relaties en vriendschappen moeten sluiten en onderhouden. Dit kan leiden tot verlatingsangst en hechtingsproblemen.

De impact van weeshuistoerisme op kinderen

Kleine kinderen hechten zich snel aan mensen die hen aandacht geven zoals vrijwilligers dat doen. Jammer genoeg zijn vrijwilligers tijdelijk en wisselen ze te veel en te snel. Dat is niet goed voor de kinderen, zij blijven vaak triestig achter en hun verlatingsangst kan erdoor toenemen.

Voor het kind in een adoptiegezin terechtkomt, heeft het al vaak kennisgemaakt met heel veel mensen die voorzien in de basisbehoeftes. Het wisselende contact kan ervoor zorgen dat een kind moeilijker zal hechten eens aangekomen in een vast gezin, omdat het concept van één of twee ouders die je opvoeden ongekend is.

Weeshuis Zuid-Korea

Voorstanders van weeshuistoerisme

Er zijn ook voorstanders van weeshuistoerisme en ik kan ergens begrijpen waarom zij vinden dat weeshuistoerisme wél moet kunnen. Want zo zorg je ervoor dat de weeshuizen tot een bepaald niveau financieel-economisch afhankelijk blijven van het rijkere Westen. Barmhartigheid brengt een vorm van dankbaarheid met zich mee. Barmhartigheid gebeurt vanuit een geloofsovertuiging en deze is een deel van de basis van de kolonisatiementaliteit die door de eeuwen heen verspreid werd. Hierdoor spreken we nu ook vaker over de dekolonisatie van adoptie. Een delicaat en beladen thema dat ik verder zal belichten in een toekomstige blog.

Meer lezen?

Vragen bij jouw ervaringen met weeshuizen in Zuid-Korea? Ontdek adoptiecoaching op jouw maat.

Hallo, ik ben Tara Mergeay, sociaal assistent en coach. Geadopteerd uit Indië (Calcutta) en trotse Belg, Zemstenaar en Leuvenaar. 

Sinds 2018 informeer, help en gids ik kandidaat-adoptieouders, adoptieouders en geadopteerden als gepassioneerd adoptiecoach. 

Vanuit mijn eigen ervaringen merk ik een wereld van verschil als je de zaken kan begrijpen en plaatsen, in plaats van ze te negeren en weren. Dankzij mijn eigen adoptie, persoonlijke belevingen en eigen inzichten kan ik geadopteerden, kandidaat-adoptieouders en adoptieouders realistisch en vertrouwelijk coachen. Trots dat ik dit kan én mag doen! 

Weeshuis Zuid-Korea

Zit je als geadopteerde, adoptieouder of kandidaat-adoptieouder met vragen bij jouw ervaringen met weeshuizen? Wil je terugkeren naar je roots of naar die van jouw kind, met respect voor kinderen? Ik ben als adoptiecoach heel graag jouw empathische en kritische gesprekspartner.

Hoe gaat adoptiecoaching precies in zijn werk?

Ik ben ervan overtuigd dat adoptie geen eenzijdig verhaal is, maar een verhaal van vele perspectieven. Als je leert om je situatie te bekijken vanuit verschillende standpunten, dan ontwikkel je nieuwe inzichten. Hoe meer je er hebt, hoe gerichter je kan verwerken op een haalbaar tempo, want adoptie is voor het leven, net als de verwerking ervan.

Als adoptiecoach benader ik jouw verhaal vooral met een actief luisterend oor. Waar nodig zal ik je advies geven. Waarin ik me onderscheid van een consulent? Dankzij de kern van mijn werkwijze. Een consulent geeft je antwoorden. Als coach geef ik jou de kans om al je vragen te stellen.

Vragen waarvan je niet wist dat je ze kon stellen of hoe je ze kon stellen. Vragen leiden naar antwoorden, terwijl antwoorden op hun beurt leiden naar aha-momenten. Inzichten die je zelf hebt verworven vanuit je eigen situatie.

Deze aanpak zet je op weg naar één doel: je persoonlijke veerkracht versterken zodat je gerichter je proces kan verwerken op jouw eigen haalbare tempo. Ik kan het niet genoeg benadrukken: adoptie is voor altijd, net zoals de verwerking ervan. 

Al kan ik een realistisch beeld van adoptie niet alleen schetsen. Een beeld kan je enkel vormen als je andere mensen leert kennen. Ik kan je helpen door jou in contact te brengen met andere professionals of lotgenoten. Ik draag graag mijn steentje bij tot jou groeiende, persoonlijke netwerk.

Rustig kennismaken

Tijdens een verkennend gesprek laat ik je rustig toelichten waarom je me contacteerde.

Vertrouwelijk opstarten

Een klik tijdens onze intake? Fijn! Dan plannen we onze eerste coaching sessie in.

Tarieven

€ 15 voor een kennismakingsgesprek - 110 € voor een sessie van 120 minuten.

Annulaties

Onverwacht annuleren? Geef me een telefonisch seintje uiterlijk 24u voor onze afspraak.

Weeshuis Zuid-Korea

Weeshuis Zuid-Korea

Tara Adoptiecoach | Weeshuis Zuid-Korea

Hoe een kind adopteren? Opvoedkundige vragen bij adoptie? Ben je geadopteerd en op zoek naar je roots? Ik ondersteun, luister en begeleid ieder facet van adoptie in Vlaanderen.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x