Open communiceren over adoptie: een geschenk voor kind en ouders

“Wanneer vertel ik mijn kind dat het geadopteerd is?”, is een bezorgdheid die ik vaak hoor van adoptieouders. Ik stel hen dan de vraag: “Waarop wacht je?”. Sommigen wachten op het goede moment, maar ze twijfelen over wat een goed moment is. Anderen stellen het uit en sussen zich met redenen als “ons kind is te jong om het te begrijpen, we willen het verdriet besparen” of “adoptie is een moeilijk concept om uit te leggen aan mijn kind”. Sommige adopties herken je zichtbaar, anderen niet. Binnenlandse adopties worden zo vaker verzwegen. Ze zijn dan een goed bewaard geheim dat niet verklapt wordt, zolang er geen vragen gesteld worden. Ik heb veel begrip voor adoptieouders, maar het is belangrijk om snel en open te communiceren over adoptie in je gezin.

Alle troeven van openheid over adoptie op een rij …

  • Je kind krijgt op vroege leeftijd een besef van ‘anders zijn’. 
  • Je toont je kind dat het met verdriet bij jou terechtkan, waardoor het zich minder eenzaam zal voelen. Je staat alle dagen paraat met troost, maar in het bijzonder bij pestgedrag op school of als de vervroegde puberteit aantreedt.
  • Je stimuleert positieve hechting door te tonen dat je loyaal bent naar je kind toe.
  • Je laat een ik- en wij-gevoel toe. Als je open bent en respect toont voor de biologische ouders, toon je ook dat het oké is om de ik- en wij-identiteit te creëren.
  • Een rootsreis aanvatten, wordt later makkelijker. Vaak startten geadopteerden hun zoektocht pas als ze volwassen en het huis uit zijn. Ze willen hun adoptieouders de pijn, angst en twijfel besparen die de zoektocht met zich meebrengt. Door vroeg en open te praten over je kinds herkomst, weet het dat het gesteund wordt en kan rekenen op een sterk en betrouwbaar vangnet.
  • Loyaliteit naar de adoptieouders wordt versterkt, ongeacht de leeftijd. De kans dat de geadopteerde zal kiezen voor de biologische familie - dit is een grote angst bij heel wat adoptieouders - is klein. Voor het kind zijn de adoptieouders vaker de echte ouders en zijn de biologische ouders eerder vreemden, waar nog een band mee ontwikkeld moet worden.
  • Je angst als adoptieouders over de status van de biologische ouders van je kind vermindert. Zolang een geadopteerde de biologische ouders niet fysiek zocht en vond, bestaan ze enkel als een soort fantasie. Die is mooi, maar soms ook gevaarlijk omdat ze onrealistische proporties kan aannemen. Het gebeurt vaak dat de biologische ouders opgehemeld worden. Tijdens ruzies durft het kind dan te roepen: “Wie denk je wel dat je bent? Je bent mijn moeder niet. Mijn echte moeder zou zoiets nooit doen.” Hoewel het uitspraken zijn in het heetst van de strijd, komen ze toch hard binnen bij adoptieouders. Geadopteerden liegen nochtans niet, voor hen is het de waarheid. Als adoptieouders kan je niet verwachten dat jouw kind je direct beschouwd als exclusieve ouders. Maar door openheid krijgt de fantasie een realistische vorm, wat de hechting en loyaliteit versterkt.
  • Familieleden worden vreemden en vreemden worden familie. Als adoptieouder mag je de kracht van bloedverwantschap niet overschatten, maar ook niet onderschatten. Je kind deelt vaak enkel DNA met zijn biologische familie. Niet iedereen heeft herinneringen aan de biologische ouders, maar ze hebben sowieso een band met hen. Niet elke geadopteerde zal proberen om meer te ontdekken over de eigen familie. Maar het is mogelijk dat hij/zij minstens één keer zal stilstaan bij de adoptie.
  • Minder schuldgevoel, meer eigenwaarde. Zolang geadopteerden de biologische familie niet fysiek gevonden hebben, bestaan ze enkel in hun fantasie. In gedachten kunnen geadopteerden concluderen dat ze afkomstig zijn uit een 'arm' gezin waardoor de afstandsreden beter begrepen wordt. Maar even vaak is er het besef dat ook dit maar verbeelding is. Misschien zijn zij de reden van afstand? Waren ze niet braaf genoeg? Waren ze het niet waard om bij te houden en geliefd te worden? Alle kinderen - ongeacht hun adoptiestatus - die een ouder missen, fantaseren graag over een oorzaak waarom die persoon niet in hun leven is. Door openheid kan je het schuldgevoel van je kind verminderen en hun zelfwaarde, zelfbeeld en veerkracht versterken.

Case onder de loep: binnenlandse adoptie 

Wie anno 2021 binnenlands wenst te adopteren, kan niet anders dan openheid omarmen. Afstandsouders mogen nu meebepalen naar welk type gezin hun kind zal gaan. Zo kunnen ze beïnvloeden dat hun kind goed terechtkomt. Adoptieouders krijgen omgekeerd zicht op wie de personen zijn die hun kind op de wereld brachten. Ze ontvangen rijke informatie waarnaar hun kind later misschien vraagt, bijvoorbeeld uiterlijke kenmerken, medische historiek, … Aan beide ouders wordt er gevraagd om de eerste maanden tot enkele jaren verslag te maken over het kind. Het adoptiebureau bewaart deze informatie zodat de privacy gegarandeerd wordt. Deels voor een goede opvolging, maar ook emotioneel en mentaal is het goed dat de andere partij op de hoogte blijft voor hun rouwproces.

Hoe vertel je jouw kind dat het geadopteerd is?

Focus je op de feiten en deel enkel deze. Het is verleidelijk om het basisverhaal te verbloemen of aan te vullen met je eigen fantasie als het verleden van je kind niet rooskleurig was. Als ouder ben je het je kind verplicht de waarheid te vertellen. Heb je geen informatie, dan kan je die natuurlijk niet geven. Verzin niets in de hoop dat het troost biedt. Want het verhaal dat jij je kind meegeeft, beschouwt het als de waarheid en krijgt een prominente plaats in de identiteitsontwikkeling (zie ook mijn blog over ik- en wij-identiteit). Als je kind later beseft dat je verhaal een leugen was, komen loyaliteit en vertrouwen ten opzichte van jou op losse schroeven te staan. Veel adoptiekinderen krijgen in zo’n situatie het gevoel dat hun hele leven een leugen is: “Als je over zoiets belangrijk kan liegen, waarover lieg je dan nog meer?”. Als adoptieouder is het je verantwoordelijkheid om je kind volledig in te lichten. Je wilt absoluut vermijden dat je kind de waarheid hoort van iemand anders dan jijzelf of je partner.

Openheid is moeilijk, maar niet onmogelijk

Als adoptiecoach en ervaringsdeskundige besef ik zeer goed dat adoptie een beladen thema is dat niet eenvoudig uit te leggen is aan (jonge) kinderen. Maar moeilijk gaat ook! Kijk maar naar hoe flexibel we het voorbije jaar waren. We slaagden erin een complex begrip zoals het coronavirus te verklaren aan de allerkleinsten. Ze leerden hoe belangrijk handen wassen is, waarom afstand houden nu noodzakelijk is en dat mondmaskers dragen verplicht is voor volwassenen. Het is ons gelukt hen te informeren en te engageren. De meeste kinderen vinden de regeltjes niet zo fijn, maar ze begrijpen en respecteren ze.

Laat je bijstaan in je openheid

Vind je de woorden niet voor je (jong) kind? Je hoeft het gesprek niet alleen te voeren. VAG en Steunpuntadoptie hebben een uitgebreide bibliotheek met boekjes voor alle leeftijden over adoptie en anders zijn. Je kan ze voorlezen of je laten inspireren om dezelfde structuur en woordkeuze te gebruiken in lijn met jouw unieke situatie en het afkomstverhaal van je kind. Onthoud dat openheid een betere band schept op vlak van loyaliteit, een positievere hechting en sterkere identiteitsontwikkeling. Het werpt zijn vruchten af voor kind en ouders, op korte en op lange termijn.

Ben je adoptieouder en op zoek naar een klankbord? Wil je je geadopteerd kind duidelijk, maar liefdevol informeren? Ik ondersteun je graag in een sfeer van vertrouwen.  Neem vrijblijvend contact op.


All Rights to share, blog and use are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned.  Tara Mergeay www.adoptiecoach.be


Open communiceren over adoptie: een geschenk voor kind en ouders

De macht van een onvervulde wens

Ik trap deze blog af met twee straffe uitspraken: “Voor elke adoptie is er eerst een afstand.” en “Zolang er onvervulde kinderwensen zijn, blijft adoptie bestaan.” Een kinderwens is soms zo intens, dat ze loslaten werkelijk geen optie is. Het gevolg? Mensen zoeken een oplossing om alsnog hun verlangen te vervullen. Zelfs de sterkste koppels kunnen uit elkaar gaan omdat de kinderwens bij de ene partner vuriger is dan bij de andere. Hoe kunnen we zo’n extreme kinderwens verklaren? En waarom is ze bij sommigen in grotere mate aanwezig? Deze blog vertelt je meer over de macht van de onvervulde wens.

Lees meer

Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie in Vlaanderen

Op donderdag 02/09 verscheen het rapport met de aanbevelingen van het expertenpanel interlandelijke adoptie.

Lees meer

PECHA KUCHA Avond

*Pecha kucha (ぺちゃくちゃ) is niet alleen het Japanse woord voor ‘prietpraat’, maar ook een concept voor het houden van korte, creatieve presentaties.

Lees meer

AFSTAND, fysiek en mentaal niet te onderschatten voor geadopteerden

Tijd en afstand hebben invloed op geadopteerden. Mijn vorige blog zoomde in op het concept tijd, deze blogpost belicht afstand in het kader van adoptie. Een thema dat de nodige aandacht verdient. Het is immers een combinatie van zowel fysieke afstand, als mentaal-emotionele afstand die geadopteerden parten kan spelen. Lees verder en verdiep je in het effect van afstand!

Lees meer

TIJD, Een doorn in het oog van geadopteerden

Met tijd komt afstand en met afstand komt tijd. Voor geadopteerden zijn deze twee concepten een doorn in het oog, een echte ‘mindfuck’. Ik neem harde taal in de mond, maar ik kan geen andere manier bedenken om aan te tonen hoe zwaar tijd en afstand geadopteerden vallen. In deze blog spits ik me toe op het concept tijd in het licht van adoptie. Tijd zou alle wonden helen. Maar is dat werkelijk zo? Mijn ervaring spreekt dit tegen. Tijd zorgt ervoor dat er een litteken ontstaat. Dankzij tijd leer je ergens mee leven. Zoals met het gemis van een dierbaar persoon, huisdier of voorwerp, of met verlies na een ziekte of overlijden. Voor geadopteerden gaat de impact van tijd nóg verder. Lees er meer over in deze blogpost!

Lees meer

Adoptie is een vorm van rouw

Rouwen definiëren? Gepast reageren bij verdriet? Niet simpel, ook niet voor mij als ervaringsdeskundige en adoptiecoach (https://www.adoptiecoach.be/over-tara). Rouwen is immers tweeledig. Enerzijds ervaart iemand die rouwt een gemis. Anderzijds leert wie rouwt zijn/haar leven heropbouwen door het gemis een plaats te geven. In deze blog laat ik je kennismaken met het verschil tussen rouwen en verdriet en reik ik je een hulpmiddel om verdriet te begrijpen aan. Een eyeopener voor (de familieleden van) geadopteerden!

Lees meer

Vervroegde puberteit bij geadopteerden

De puberteit: een belangrijke periode in de zoektocht naar ons plaatsje in de maatschappij. Zowel voor onszelf, als voor onze ouders en familie! Wist je dat geadopteerden een vervroegde puberteit doorlopen? Vaak beseffen geadopteerde kinderen al vrij vroeg dat ze verschillen van hun adoptieouders en klasgenootjes, wat zich vertaalt in gedragsveranderingen.

Lees meer

Podcast : Wat als je afkomst een raadsel is?

Wat zou jij doen als jij je ouders niet zou kennen en er geen enkel spoor van hen zou zijn? In aflevering 10 van de #keerpuntpodcast had ik er een openhartig gesprek over met Peter Perceval, top auteur en internationaal Ted Talk Speaker. Het werd een geweldig gesprek over opgroeien als gekleurd kind in wit Vlaanderen, op zoek gaan naar je wortels, op reis zijn in je moederland en je toch een buitenstaander voelen en adoptie bekijken als rouwproces.

Lees meer

Adoptie en identiteitsontwikkeling: over herkomst, geboorte en het ‘ik / wij’-gevoel

Je biologische familie en je eigen, bijzondere achtergrond leren kennen: in mijn vorige blog kwam het belang van een rootsreis uitgebreid aan bod. De behoefte om je unieke levenstraject tot in detail te ontdekken, ligt mee aan de basis van identiteitsvorming, loyaliteit en hechting. Drie kernzaken die voor elke persoon van wezenlijk belang zijn! Deze blog gaat dieper in op de identiteitsontwikkeling in het kader van een adoptie.

Lees meer

Is dit het kantelpunt in de toekomst van adoptie?

De toekomst van Adoptie ligt onder vuur bij onze buren in Nederland.

Lees meer

Rootsreis, de behoefte om jezelf en je achtergrond te leren kennen

Veiligheid en vertrouwen, avontuur en nieuwsgierigheid: behoeftes die elkaar complementair aanvullen en ons leven van jongs af aan richting geven. Opgroeien in een warm nest, je vleugels uitslaan, een veilige relatie opbouwen met een partner die je af en toe uit je comfortzone lokt, … Ook als geadopteerde heb je de behoefte om je unieke achtergrond te achterhalen. Een rootsreis kan je helpen om aan deze behoefte te voldoen. Ik help je op weg!

Lees meer

reactie moet actie zijn, niets doen is geen optie

zelfmoordcijfers bij geadopteerde alarmerende stijging

Lees meer

nieuwe publicatie

7 eye-openers voor meer inzicht in racisme en discriminatie (deel 2)

Lees meer

Interview: Familieleden worden vreemden, vreemden worden familie

Voor de eerste keer in mijn leven kan ik zeggen : "ik lig deze week in de winkel!" Dankzij een artikel gepubliceerd in PRIMO-magazine.

Lees meer

‘Wij willen voor een tweede keer adopteren.’

Van formele geschiktheidsprocedure tot een warm welkom in je gezin: als adoptieouder weet je als geen ander welke uitdagingen, emoties en ontroerende momenten komen kijken bij je adoptietraject. Een tweede keer adopteren? Als adoptiecoach help ik je graag op weg.

Lees meer

In the spotlights

Wanneer we over adoptie spreken, gaan de meeste mensen er vanuit dat het gaat om een buitenlands kindje. Niks is minder waar, want er zijn ook heel veel binnenlandse geadopteerden in onze maatschappij. Ook zij verdienen de juiste nazorg en een plek onder de spotlights. Daarom stel ik graag even voor :

Lees meer

Kookboek A-buddy

Als trotse buddy van het project @abuddychat heb ik een goede tip als je op zoek bent naar het ideale eindejaarscadeau?

Lees meer

"Loyaliteit brengt eenzaamheid zich mee !"

Lees meer

Gelukkige Vaderkesdag!

Lees meer

Rascisme

Racisme en discriminatie. Het nieuws en sociale media tonen jammer genoeg het zoveelste incident in de VS. Een tragische incident dat had vermeden kunnen worden. Het probleem is niet enkel in de VS maar over de hele wereld.

Lees meer

Ketnet zet adoptie in de spotlights!

Lees meer

Adoptie en film

Lees meer

Happy Halloween!

Lees meer

ADOPTIE WEEKEND : NURTURE VS NATURE

Het Adoptie weekendje gaat door in het mooie ‘Chatdodo’. Gelegen in de Waalse Ardennen: Ville- sur-Lesse . Wat kan je verwachten? We kaarten thema’s aan zoals: de adoptieprocedure, rouwen, identiteit, loyaliteitsconflicten hechting, rootstocht, trauma, eet-slaap problemen, procedure, racisme, discriminatie, DNA ...

Lees meer

GEDICHT

De harde waarheid

Lees meer

HAPPY Vaderkesdag !

Enkele weken geleden stonden de mama’s in de picture , nu is het de beurt aan de papa’s. Een vader zijn is niet gemakkelijk, heel vaak draait het rond de mama.

Lees meer

HAPPY GENETIC IDENTITY DAY !

Vandaag, 30 mei is de nieuwe internationale dag van het recht op genetische identiteit. Wat houdt dat eigenlijk in 'recht op genetische identiteit'? Dit houdt in dat iedereen het recht heeft om zijn/haar medische en culturele achtergrond te kennen.

Lees meer

Kersverse grootouders moeten ook op zoek naar een manier om die nieuwe rol in te vullen. Maar hoe verloopt dit proces als je kleinkind geadopteerd is?

Mijn grootouders waren schatjes van mensen, beide koppels waren elkaars uiterste. Mijn vader komt uit een iets rijkere welstellende familie en mijn mama komt uit een middenklasse familie. De ouders van mijn mama genaamd 'bompa en bomma' zag ik dagelijks aangezien zij vlak naast de lagere school woonde.

Lees meer

HAPPY Moederkesdag !

Moederdag en Vaderdag, twee feestdagen die wereldwijd enthousiast gevierd worden. Dagen waarop mama’s en papa’s - terecht - in de schijnwerpers én de bloemetjes worden gezet. Maar zondag 12 mei, oftewel Moederdag, is niet voor iedereen een feest.

Lees meer

NIEUW ! Belastingvermindering Adoptiekosten

Binnenkort is het weer zover en moeten we onze belastingsbrief in vullen. Ik zag in het magazine 'De Tijd: Netto Belastinggids- De complete handleiding voor uw belasting aangifte- mei 2019-n°4 jaargang 13' onderstaand artikel.

Lees meer

Het Verdrag van Den HAAG

Lees meer

MIJN NIEUWJAARSBRIEF

Lees meer

Feestdagen: een mooie maar soms verwarrende tijd!

Lees meer

Binnenlandse geadopteerde : laat van je horen!

Lees meer

'a-Buddy' project is a go !

Lees meer

a-Buddy

Lees meer

SHANTI

Lees meer

Opgroeien in een weeshuis

Lees meer

Belang van een naam voor het kind

Lees meer

VERHAAL VAN EEN ADOPTIEKIND

Lees meer

Over mezelf

Lees meer

Trauma - Rouwen

Lees meer

Uitgelegd: adoptiejargon

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x