‘Wij willen voor een tweede keer adopteren.’

Een tweede adoptie: enkele vragen beantwoord 

Je bent al wat meer vertrouwd met het adoptieproces, dus je hebt al een beter zicht op wat er allemaal staat te gebeuren. Gezinsuitbreiding is fijn, maar brengt ook veel verandering met zich mee.  Je gaat ook opnieuw verschillende afwegingen en keuzes moeten maken. Deze blog zoomt in op enkele vaak besproken topics.

Wat is de beweegreden om voor een tweede adoptiekind te gaan?

In een eerste fase is het belangrijk om te benoemen waarom je opnieuw wenst te adopteren. Is het om je kind een broertje of zusje te geven, zodat het zich niet meer alleen voelt? Hoop je dat je kind steun zal vinden in zijn of haar adoptieverwerking bij het tweede adoptiekind? Wil je graag nog een ander kind in nood een beter leven geven? Of droom je van een groot gezin?

Wees realistisch over je veerkracht en energie. 

Gezinsuitbreiding verandert de plaats van je eerste adoptiekind in je gezin, waardoor het extra aandacht en begeleiding nodig heeft. Als ouder zal je je aandacht moeten verdelen, waardoor de hechting, loyaliteits- identiteitsontwikkeling van beide kinderen onder druk kan komen te staan.

Vooral voor het eerste adoptiekind is het enorm belangrijk dat het basisveiligheidsgevoel goed zit en dat de nieuwe gezinsdynamiek er niet voor zorgt dat de verlatingsangst de bovenhand krijgt. Ga daarom goed na of je kind genoeg basisvertrouwen heeft in jullie als gezin, maar ook in elk van jullie persoonlijk. Leg je kind duidelijk uit dat het nog steeds bij jullie terecht kan, ook nu de aandacht anders verdeeld is door de komst van een broertje of zusje.

Kan ons eerste adoptiekind zijn of haar een nieuwe rol aan?

Een tweede kind verandert niet alleen jullie rol als ouders, maar ook de rol van je eerste adoptiekind. Hij of zij wordt plots ‘grote broer of zus’: een belangrijk wending die je niet mag onderschatten! Deze nieuwe rol brengt andere verantwoordelijkheden en verwachtingen met zich mee. Dit kan spannend en avontuurlijk aanvoelen voor je kind en zijn of haar zelfvertrouwen boosten.

Wees je er toch van bewust dat het eerste adoptiekind het broertje of zusje kan aanzien als een rivaal die nu alle aandacht en zijn plekje opeist. Zeker wanneer je een ‘special need’ kind adopteert. Door de medische aandoening heeft het kind extra zorg nodig, soms zelfs levenslang door een blijvende ontwikkelingsachterstand of een belastend trauma zoals verwaarlozing of mishandeling. 

Vaak voelt het eerste adoptiekind de druk om zijn of haar broer of zus te troosten als het gaat om adoptieverwerking. Omdat beide kinderen geadopteerd zijn, gaan veel mensen ervan uit dat ze elkaar sneller in vertrouwen nemen of een steun zijn voor elkaar. Toch is dit niet altijd het geval, integendeel: elk adoptiekind gaat anders om met zijn of haar adoptie. Waar de een er meer voor open staat, kan de ander er lastiger over praten, waardoor het juist moeilijker wordt om elkaar te steunen in het adoptieverwerkingsproces. Hierdoor kan de druk om zich te gedragen als de ‘goede beschermende grote broer of zus’ nog groter worden.  

Hoe oud zal het tweede adoptiekind zijn?

Is je tweede kind ouder of jonger dan je eerste? Een belangrijke vraag, want de leeftijd van het tweede adoptiekind bepaalt de positie van je eerste adoptiekind en eventuele biologische kind(eren) in je gezin. Zoals hierboven vermeld werd, creëert de gezinsuitbreiding nieuwe verantwoordelijkheden en verwachtingen, wat een effect heeft op de dynamiek binnen je gezin.

Hou er daarnaast ook rekening mee dat het adoptieproces een bepaald leeftijdsverschil vereist tussen jou en de wettelijk toegestane leeftijd van het kind.

Uit welk land adopteren we ons tweede adoptiekind?

Voor sommige koppels is het al vrij snel duidelijk naar welk land hun voorkeur uitgaat bij een tweede adoptie. Maar wat als je er nog niet uit bent? Besef dat het kan dat de voorwaarden, het contact, de procedure, … in het herkomstland van je eerste adoptiekind vandaag anders verloopt dan bij je eerste adoptie. Informeer je dus grondig bij hetzelfde adoptiebureau of win informatie in bij andere instanties, zodat je weet hoe je ervoor staat.

Moeten we weer een gezinsonderzoek doorlopen? 

Ja, hoewel dit vaak vragen oproept bij koppels. ‘Waarom moeten we dit opnieuw doorlopen? De rechter weet nu toch wie we zijn aangezien we de eerste keer ook mochten adopteren?’ Toch zal opnieuw een gezinsonderzoek plaatsvinden waarbij je motivatie, veerkracht, mogelijkheden en verwachtingen opnieuw op tafel worden gelegd. Dit omdat de impact van de tweede adoptie op je gezin nu anders zal zijn dan bij de eerste keer.

Wanneer en hoe vertellen we ons eerste kind over de tweede adoptie?

Gezinsuitbreiding is een moeilijk concept, zowel voor geadopteerde als biologische kinderen. Ze beseffen niet altijd welke veranderingen een nieuw zusje of broertje meebrengt voor hen en het gezin. Daarnaast hebben ze vaak nog geen tijdbesef. Daarom raden we aan om het nieuws niet te lang op voorhand aan te kondigen. Zoals je zelf al eerder hebt ondervonden, is een adoptie vaak een proces van lange adem waarbij zeker de laatste maanden zwaar of vervelend kunnen zijn.

Let ook op met wie je de adoptieplannen bespreekt. Goed nieuws delen we graag snel, maar voorkom dat je adoptiekind van andere familieleden of vrienden hoort dat hij of zij grote broer of zus gaat worden. Neem dus je tijd en bespreek wanneer jullie het nieuws gaan delen met je kind(eren) en je omgeving.

Je kan je kind enkele maanden op voorhand betrekken in de voorbereidingen voor de komst van zijn of haar broertje of zusje. Dit doe je bijvoorbeeld door samen kleertjes of knuffels uit te zoeken, of door de foto van het tweede kindje een speciaal plekje te geven in je huis, naast de foto van je eerste kind. Zo visualiseer je dat beide kinderen een plekje hebben in jouw gezin én in je hart.

Steunpunt adoptie en het VAG hebben daarnaast een zeer uitgebreide boekenlijst met voorleesboekjes over de komst van een tweede adoptiekind. Is voorlezen niet je ding? Dan kunnen deze boekjes je ook inspireren om zelf een verhaaltje te verzinnen.

Ondersteuning, richting en begeleiding bij een tweede adoptie?

Uiteraard zijn er nog zoveel andere vragen en keuze waarmee je geconfronteerd wordt bij een tweede adoptie. Jezelf laten bijstaan op dit adoptietraject? Of heb je bijkomende vragen en ben je op zoek naar gerichte begeleiding? Als adoptiecoach is het mijn passie om adoptieouders te ondersteunen tijdens hun proces. Neem gerust contact op, ik help je graag verder!Bron: “Voor de tweede keer adopteren (informatie en tips voor ouders” Stichting adoptievoorzieningen: voorlichting, nazorg en consultatie, Utrecht 2015. 

All Rights to share, blog and use are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned.  Tara Mergeay www.adoptiecoach.be 

‘Wij willen voor een tweede keer adopteren.’

De macht van een onvervulde wens

Ik trap deze blog af met twee straffe uitspraken: “Voor elke adoptie is er eerst een afstand.” en “Zolang er onvervulde kinderwensen zijn, blijft adoptie bestaan.” Een kinderwens is soms zo intens, dat ze loslaten werkelijk geen optie is. Het gevolg? Mensen zoeken een oplossing om alsnog hun verlangen te vervullen. Zelfs de sterkste koppels kunnen uit elkaar gaan omdat de kinderwens bij de ene partner vuriger is dan bij de andere. Hoe kunnen we zo’n extreme kinderwens verklaren? En waarom is ze bij sommigen in grotere mate aanwezig? Deze blog vertelt je meer over de macht van de onvervulde wens.

Lees meer

Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie in Vlaanderen

Op donderdag 02/09 verscheen het rapport met de aanbevelingen van het expertenpanel interlandelijke adoptie.

Lees meer

PECHA KUCHA Avond

*Pecha kucha (ぺちゃくちゃ) is niet alleen het Japanse woord voor ‘prietpraat’, maar ook een concept voor het houden van korte, creatieve presentaties.

Lees meer

AFSTAND, fysiek en mentaal niet te onderschatten voor geadopteerden

Tijd en afstand hebben invloed op geadopteerden. Mijn vorige blog zoomde in op het concept tijd, deze blogpost belicht afstand in het kader van adoptie. Een thema dat de nodige aandacht verdient. Het is immers een combinatie van zowel fysieke afstand, als mentaal-emotionele afstand die geadopteerden parten kan spelen. Lees verder en verdiep je in het effect van afstand!

Lees meer

TIJD, Een doorn in het oog van geadopteerden

Met tijd komt afstand en met afstand komt tijd. Voor geadopteerden zijn deze twee concepten een doorn in het oog, een echte ‘mindfuck’. Ik neem harde taal in de mond, maar ik kan geen andere manier bedenken om aan te tonen hoe zwaar tijd en afstand geadopteerden vallen. In deze blog spits ik me toe op het concept tijd in het licht van adoptie. Tijd zou alle wonden helen. Maar is dat werkelijk zo? Mijn ervaring spreekt dit tegen. Tijd zorgt ervoor dat er een litteken ontstaat. Dankzij tijd leer je ergens mee leven. Zoals met het gemis van een dierbaar persoon, huisdier of voorwerp, of met verlies na een ziekte of overlijden. Voor geadopteerden gaat de impact van tijd nóg verder. Lees er meer over in deze blogpost!

Lees meer

Open communiceren over adoptie: een geschenk voor kind en ouders

“Wanneer vertel ik mijn kind dat het geadopteerd is?”, Het is belangrijk om snel en open te communiceren over adoptie in je gezin. Deze blog toont waarom!

Lees meer

Adoptie is een vorm van rouw

Rouwen definiëren? Gepast reageren bij verdriet? Niet simpel, ook niet voor mij als ervaringsdeskundige en adoptiecoach (https://www.adoptiecoach.be/over-tara). Rouwen is immers tweeledig. Enerzijds ervaart iemand die rouwt een gemis. Anderzijds leert wie rouwt zijn/haar leven heropbouwen door het gemis een plaats te geven. In deze blog laat ik je kennismaken met het verschil tussen rouwen en verdriet en reik ik je een hulpmiddel om verdriet te begrijpen aan. Een eyeopener voor (de familieleden van) geadopteerden!

Lees meer

Vervroegde puberteit bij geadopteerden

De puberteit: een belangrijke periode in de zoektocht naar ons plaatsje in de maatschappij. Zowel voor onszelf, als voor onze ouders en familie! Wist je dat geadopteerden een vervroegde puberteit doorlopen? Vaak beseffen geadopteerde kinderen al vrij vroeg dat ze verschillen van hun adoptieouders en klasgenootjes, wat zich vertaalt in gedragsveranderingen.

Lees meer

Podcast : Wat als je afkomst een raadsel is?

Wat zou jij doen als jij je ouders niet zou kennen en er geen enkel spoor van hen zou zijn? In aflevering 10 van de #keerpuntpodcast had ik er een openhartig gesprek over met Peter Perceval, top auteur en internationaal Ted Talk Speaker. Het werd een geweldig gesprek over opgroeien als gekleurd kind in wit Vlaanderen, op zoek gaan naar je wortels, op reis zijn in je moederland en je toch een buitenstaander voelen en adoptie bekijken als rouwproces.

Lees meer

Adoptie en identiteitsontwikkeling: over herkomst, geboorte en het ‘ik / wij’-gevoel

Je biologische familie en je eigen, bijzondere achtergrond leren kennen: in mijn vorige blog kwam het belang van een rootsreis uitgebreid aan bod. De behoefte om je unieke levenstraject tot in detail te ontdekken, ligt mee aan de basis van identiteitsvorming, loyaliteit en hechting. Drie kernzaken die voor elke persoon van wezenlijk belang zijn! Deze blog gaat dieper in op de identiteitsontwikkeling in het kader van een adoptie.

Lees meer

Is dit het kantelpunt in de toekomst van adoptie?

De toekomst van Adoptie ligt onder vuur bij onze buren in Nederland.

Lees meer

Rootsreis, de behoefte om jezelf en je achtergrond te leren kennen

Veiligheid en vertrouwen, avontuur en nieuwsgierigheid: behoeftes die elkaar complementair aanvullen en ons leven van jongs af aan richting geven. Opgroeien in een warm nest, je vleugels uitslaan, een veilige relatie opbouwen met een partner die je af en toe uit je comfortzone lokt, … Ook als geadopteerde heb je de behoefte om je unieke achtergrond te achterhalen. Een rootsreis kan je helpen om aan deze behoefte te voldoen. Ik help je op weg!

Lees meer

reactie moet actie zijn, niets doen is geen optie

zelfmoordcijfers bij geadopteerde alarmerende stijging

Lees meer

nieuwe publicatie

7 eye-openers voor meer inzicht in racisme en discriminatie (deel 2)

Lees meer

Interview: Familieleden worden vreemden, vreemden worden familie

Voor de eerste keer in mijn leven kan ik zeggen : "ik lig deze week in de winkel!" Dankzij een artikel gepubliceerd in PRIMO-magazine.

Lees meer

In the spotlights

Wanneer we over adoptie spreken, gaan de meeste mensen er vanuit dat het gaat om een buitenlands kindje. Niks is minder waar, want er zijn ook heel veel binnenlandse geadopteerden in onze maatschappij. Ook zij verdienen de juiste nazorg en een plek onder de spotlights. Daarom stel ik graag even voor :

Lees meer

Kookboek A-buddy

Als trotse buddy van het project @abuddychat heb ik een goede tip als je op zoek bent naar het ideale eindejaarscadeau?

Lees meer

"Loyaliteit brengt eenzaamheid zich mee !"

Lees meer

Gelukkige Vaderkesdag!

Lees meer

Rascisme

Racisme en discriminatie. Het nieuws en sociale media tonen jammer genoeg het zoveelste incident in de VS. Een tragische incident dat had vermeden kunnen worden. Het probleem is niet enkel in de VS maar over de hele wereld.

Lees meer

Ketnet zet adoptie in de spotlights!

Lees meer

Adoptie en film

Lees meer

Happy Halloween!

Lees meer

ADOPTIE WEEKEND : NURTURE VS NATURE

Het Adoptie weekendje gaat door in het mooie ‘Chatdodo’. Gelegen in de Waalse Ardennen: Ville- sur-Lesse . Wat kan je verwachten? We kaarten thema’s aan zoals: de adoptieprocedure, rouwen, identiteit, loyaliteitsconflicten hechting, rootstocht, trauma, eet-slaap problemen, procedure, racisme, discriminatie, DNA ...

Lees meer

GEDICHT

De harde waarheid

Lees meer

HAPPY Vaderkesdag !

Enkele weken geleden stonden de mama’s in de picture , nu is het de beurt aan de papa’s. Een vader zijn is niet gemakkelijk, heel vaak draait het rond de mama.

Lees meer

HAPPY GENETIC IDENTITY DAY !

Vandaag, 30 mei is de nieuwe internationale dag van het recht op genetische identiteit. Wat houdt dat eigenlijk in 'recht op genetische identiteit'? Dit houdt in dat iedereen het recht heeft om zijn/haar medische en culturele achtergrond te kennen.

Lees meer

Kersverse grootouders moeten ook op zoek naar een manier om die nieuwe rol in te vullen. Maar hoe verloopt dit proces als je kleinkind geadopteerd is?

Mijn grootouders waren schatjes van mensen, beide koppels waren elkaars uiterste. Mijn vader komt uit een iets rijkere welstellende familie en mijn mama komt uit een middenklasse familie. De ouders van mijn mama genaamd 'bompa en bomma' zag ik dagelijks aangezien zij vlak naast de lagere school woonde.

Lees meer

HAPPY Moederkesdag !

Moederdag en Vaderdag, twee feestdagen die wereldwijd enthousiast gevierd worden. Dagen waarop mama’s en papa’s - terecht - in de schijnwerpers én de bloemetjes worden gezet. Maar zondag 12 mei, oftewel Moederdag, is niet voor iedereen een feest.

Lees meer

NIEUW ! Belastingvermindering Adoptiekosten

Binnenkort is het weer zover en moeten we onze belastingsbrief in vullen. Ik zag in het magazine 'De Tijd: Netto Belastinggids- De complete handleiding voor uw belasting aangifte- mei 2019-n°4 jaargang 13' onderstaand artikel.

Lees meer

Het Verdrag van Den HAAG

Lees meer

MIJN NIEUWJAARSBRIEF

Lees meer

Feestdagen: een mooie maar soms verwarrende tijd!

Lees meer

Binnenlandse geadopteerde : laat van je horen!

Lees meer

'a-Buddy' project is a go !

Lees meer

a-Buddy

Lees meer

SHANTI

Lees meer

Opgroeien in een weeshuis

Lees meer

Belang van een naam voor het kind

Lees meer

VERHAAL VAN EEN ADOPTIEKIND

Lees meer

Over mezelf

Lees meer

Trauma - Rouwen

Lees meer

Uitgelegd: adoptiejargon

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x