TIJD, Een doorn in het oog van geadopteerden

Tijd, vriend en vijand

Om de dubbele betekenis van tijd voor geadopteerden te begrijpen, zoom ik even uit. Bij iedere adoptie is er eerst sprake van afstand. Voor iedere afstand is er een breuk. Een breuk brengt op haar beurt een trauma met zich mee. Geadopteerden hebben tijd nodig om te verwerken wat ze verloren hebben. Concreet? Het vraagt tijd om het verlies in hun leven in te passen en te accepteren. Je gaat niet in één vingerknip verder. Tijd is een must om een actieplan uit stippelen, bijvoorbeeld wanneer je op zoek gaat naar je biologische ouders via een reis naar je land van herkomst. Die trip vraagt enerzijds emotioneel tijd, anderzijds kost het praktisch tijd. Van vliegtickets vergelijken, over hotels boeken en vaccinaties vernieuwen, tot contactpersonen activeren (zoals een tolk). Tijdens hun rootsreis is tijd zowel vriend, als vijand van geadopteerden.

The time is now

Voor veel buitenlands geadopteerden is hun rootsreis hét moment van de waarheid. De druk is hoog om tijdens die korte vakantieperiode alle gezochte antwoorden te vinden. Jaren kijken ze uit naar dit sluitstuk. Geadopteerden hebben veel verwachtingen en zijn hoopvol dat die ingelost worden. Hun honger naar waarheid evolueert naar een drang die de bovenhand neemt. Toch kan tijd roet in het eten gooien, zelfs als je alles tot in de puntjes hebt voorbereid.

Volgende scenario’s drukken de pauzeknop van de rootsreis in … 

  • Het geboorteloket is gesloten of de persoon die je toegang kan geven tot het geboorteregister is afwezig. Of nog erger, ze vragen jou terug te komen op een moment, wanneer jij niet langer ter plaatse bent.
  • Het openbaar vervoer (trein-, tram- en busverbinding) is traag omwille van een slecht wegdek. De manier waarop openbaar vervoer georganiseerd wordt, is zelden identiek aan ons Belgisch systeem en dat is tijdrovend.
  • Verschillende landen hanteren een andere mindset als het over dagindeling gaat. Heeft je rootsreis als bestemming ‘warm klimaat’? Wees je bewust van het siëstamoment ‘s middags. Als activiteiten dan toch doorgaan, gebeuren ze aan een trager tempo dan je gewend bent.
  • Een laatste veel voorkomende spelbreker is ziekte omwille van het klimaat, de lokale keuken of een jetlag. Acclimatiseren en genezen, vraagt tijd. Het is geen verrassing dat je dan overdonderd wordt door een gevoel van ‘time is precious’ of ‘no time to lose, spend your time wisely’.

Hoeveel tijd vraagt een gemiddelde rootsreis?

Ik krijg vaak de vraag: ‘Hoeveel tijd voorzie ik idealiter voor mijn rootsreis?’. Mijn ultieme tip: voorzie achteraf thuis ook tijd om alle reisindrukken te verwerken. Tijden de reis ben je druk bezig en neem je niet alles volledig in je op. De prikkels van een nieuwe, (on)bekende omgeving in combinatie met je emoties? Overdonderend, maar vaak bergen we de gevoelens even op en laten we ze niet volledig toe op reis. Zo verliezen we geen kostbare tijd ter plekke. Het idee leeft dat verwerken ook moeiteloos bij thuiskomst kan. Al valt de ‘slag van de hamer’ serieus tegen eens terug thuis. Je werkritme of gezinsleven laat het waarschijnlijk niet toe om alles te verwerken. Tijd wordt nogmaals je vijand.

Meer tijd, minder kans op verwanten

Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe kleiner de kans wordt voor geadopteerden om biologische familie te vinden. Adoptie is voor het leven, net als de verwerking ervan. Je moet mentaal sterk in je schoenen staan om de zoektocht naar familieleden aan te vatten. Familie vinden, is immers niet zonder impact. Veel geadopteerden wachten uit een loyaliteitsgevoel ten opzichte van hun adoptieouders. Ze willen hen niet kwetsen of ondankbaar overkomen. Ongeacht om welke reden er gewacht wordt met zoeken (emotionele, budgettaire of praktische overwegingen), de kansen op een succesvol eind worden kleiner. De redenen hiervoor gaan van verhuizingen en oorlogen, over tropische stormen en pandemieën, tot overlijdens na ziekte of uit ouderdom. Het voorbije jaar moesten veel geadopteerden hun plannen voor een rootsreis tijdelijk opbergen. Ze hebben er zo lang naar uitgekeken en moesten noodgedwongen thuisblijven. Vandaag zitten ze met de vraag: ‘Zal ik mijn familie levend terugvinden? Ik maak me namelijk zorgen om de medische middelen in mijn land van herkomst.’

Tijd gewonnen dankzij adoptieouders?

Om tijd te winnen of schuldgevoelens te compenseren, nemen sommige adoptieouders het heft in handen: ze leggen zelf contacten in de hoop antwoorden te vinden op vragen die hun adoptiekind later kan stellen. Ze doen dit met de beste bedoelingen. Maar is die drijfveer oprecht? Staan de wensen van het kind voorop? Willen ze diens verdriet beperken? Of zoeken ze een manier om hun geweten te sussen? Adoptieouders kunnen namelijk onmogelijk weten naar welke informatie hun kind op zoek zal gaan. Informatie opdringen die niet gevraagd werd, kan een averechts effect hebben. Wanneer je kind nog moet groeien in het verwerkingsproces, kan je met je goede intenties mentale schade toebrengen. Andersom kan tijd ook de vijand van de ouders zijn. Ouders twijfelen soms om hun kind in te lichten over diens herkomst. (linken naar blog ‘Openheid) Ze wachten op het perfecte moment om de boodschap over te brengen, bijvoorbeeld de ideale leeftijd. Zonder dat ze het beseffen, speelt tijd hun parten. Als de geadopteerde te weten komt dat de adoptieouders informatie achterhielden, maar wachtten op het goede moment of de juiste leeftijd, dan komt de hechting en loyaliteit tussen adoptiekind en -ouders op losse schroeven te staan. Laat het adoptiekind zelf beslissen wanneer het tijd is voor een zoektocht naar antwoorden. Geef je kind tijd om hierin zijn eigen beslissing te maken en steun vanop de achtergrond.

Feestdagen, een tijd met een donkere keerzijde

Volgens marketing en kerstliedjes zijn de feestdagen ‘the most wonderful time of the year’. Hoewel we omringd worden met vrolijke deuntjes en kleurrijke versiering benadrukt de periode de aan- of afwezigheid van geliefden. Een pijnlijke reminder voor zij die weinig of geen contact hebben met hun familie. Het aantal zelfmoordpogingen piekt rond Kerstmis en Nieuwjaar omwille van de druk die men voelt om omringd te worden door biologische familie en goede vrienden. Ook bij geadopteerden is die sombere trend op te merken. De impact van die tijd in het jaar mag niet onderschat worden, ook als geadopteerden in een warme adoptiefamilie terechtkwamen.

In het kader van adoptie valt er meer te vertellen over het verband tussen tijd en afstand. Hoe die symbiotische relatie is opgebouwd? Daar lees je alles over in mijn eerstvolgende blog! Heb je intussen vragen over het aanvangen van je eigen rootsreis? Wil je spreken met een ervaringsdeskundige adoptie? Neem contact op voor een kennismaking. Ik sta je graag bij in een sfeer van vertrouwen.

Maak een kennismakingsafspraak >>


All Rights to share, blog and use are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned.  Tara Mergeay www.adoptiecoach.be

TIJD, Een doorn in het oog van geadopteerden

De macht van een onvervulde wens

Ik trap deze blog af met twee straffe uitspraken: “Voor elke adoptie is er eerst een afstand.” en “Zolang er onvervulde kinderwensen zijn, blijft adoptie bestaan.” Een kinderwens is soms zo intens, dat ze loslaten werkelijk geen optie is. Het gevolg? Mensen zoeken een oplossing om alsnog hun verlangen te vervullen. Zelfs de sterkste koppels kunnen uit elkaar gaan omdat de kinderwens bij de ene partner vuriger is dan bij de andere. Hoe kunnen we zo’n extreme kinderwens verklaren? En waarom is ze bij sommigen in grotere mate aanwezig? Deze blog vertelt je meer over de macht van de onvervulde wens.

Lees meer

Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie in Vlaanderen

Op donderdag 02/09 verscheen het rapport met de aanbevelingen van het expertenpanel interlandelijke adoptie.

Lees meer

PECHA KUCHA Avond

*Pecha kucha (ぺちゃくちゃ) is niet alleen het Japanse woord voor ‘prietpraat’, maar ook een concept voor het houden van korte, creatieve presentaties.

Lees meer

AFSTAND, fysiek en mentaal niet te onderschatten voor geadopteerden

Tijd en afstand hebben invloed op geadopteerden. Mijn vorige blog zoomde in op het concept tijd, deze blogpost belicht afstand in het kader van adoptie. Een thema dat de nodige aandacht verdient. Het is immers een combinatie van zowel fysieke afstand, als mentaal-emotionele afstand die geadopteerden parten kan spelen. Lees verder en verdiep je in het effect van afstand!

Lees meer

Open communiceren over adoptie: een geschenk voor kind en ouders

“Wanneer vertel ik mijn kind dat het geadopteerd is?”, Het is belangrijk om snel en open te communiceren over adoptie in je gezin. Deze blog toont waarom!

Lees meer

Adoptie is een vorm van rouw

Rouwen definiëren? Gepast reageren bij verdriet? Niet simpel, ook niet voor mij als ervaringsdeskundige en adoptiecoach (https://www.adoptiecoach.be/over-tara). Rouwen is immers tweeledig. Enerzijds ervaart iemand die rouwt een gemis. Anderzijds leert wie rouwt zijn/haar leven heropbouwen door het gemis een plaats te geven. In deze blog laat ik je kennismaken met het verschil tussen rouwen en verdriet en reik ik je een hulpmiddel om verdriet te begrijpen aan. Een eyeopener voor (de familieleden van) geadopteerden!

Lees meer

Vervroegde puberteit bij geadopteerden

De puberteit: een belangrijke periode in de zoektocht naar ons plaatsje in de maatschappij. Zowel voor onszelf, als voor onze ouders en familie! Wist je dat geadopteerden een vervroegde puberteit doorlopen? Vaak beseffen geadopteerde kinderen al vrij vroeg dat ze verschillen van hun adoptieouders en klasgenootjes, wat zich vertaalt in gedragsveranderingen.

Lees meer

Podcast : Wat als je afkomst een raadsel is?

Wat zou jij doen als jij je ouders niet zou kennen en er geen enkel spoor van hen zou zijn? In aflevering 10 van de #keerpuntpodcast had ik er een openhartig gesprek over met Peter Perceval, top auteur en internationaal Ted Talk Speaker. Het werd een geweldig gesprek over opgroeien als gekleurd kind in wit Vlaanderen, op zoek gaan naar je wortels, op reis zijn in je moederland en je toch een buitenstaander voelen en adoptie bekijken als rouwproces.

Lees meer

Adoptie en identiteitsontwikkeling: over herkomst, geboorte en het ‘ik / wij’-gevoel

Je biologische familie en je eigen, bijzondere achtergrond leren kennen: in mijn vorige blog kwam het belang van een rootsreis uitgebreid aan bod. De behoefte om je unieke levenstraject tot in detail te ontdekken, ligt mee aan de basis van identiteitsvorming, loyaliteit en hechting. Drie kernzaken die voor elke persoon van wezenlijk belang zijn! Deze blog gaat dieper in op de identiteitsontwikkeling in het kader van een adoptie.

Lees meer

Is dit het kantelpunt in de toekomst van adoptie?

De toekomst van Adoptie ligt onder vuur bij onze buren in Nederland.

Lees meer

Rootsreis, de behoefte om jezelf en je achtergrond te leren kennen

Veiligheid en vertrouwen, avontuur en nieuwsgierigheid: behoeftes die elkaar complementair aanvullen en ons leven van jongs af aan richting geven. Opgroeien in een warm nest, je vleugels uitslaan, een veilige relatie opbouwen met een partner die je af en toe uit je comfortzone lokt, … Ook als geadopteerde heb je de behoefte om je unieke achtergrond te achterhalen. Een rootsreis kan je helpen om aan deze behoefte te voldoen. Ik help je op weg!

Lees meer

reactie moet actie zijn, niets doen is geen optie

zelfmoordcijfers bij geadopteerde alarmerende stijging

Lees meer

nieuwe publicatie

7 eye-openers voor meer inzicht in racisme en discriminatie (deel 2)

Lees meer

Interview: Familieleden worden vreemden, vreemden worden familie

Voor de eerste keer in mijn leven kan ik zeggen : "ik lig deze week in de winkel!" Dankzij een artikel gepubliceerd in PRIMO-magazine.

Lees meer

‘Wij willen voor een tweede keer adopteren.’

Van formele geschiktheidsprocedure tot een warm welkom in je gezin: als adoptieouder weet je als geen ander welke uitdagingen, emoties en ontroerende momenten komen kijken bij je adoptietraject. Een tweede keer adopteren? Als adoptiecoach help ik je graag op weg.

Lees meer

In the spotlights

Wanneer we over adoptie spreken, gaan de meeste mensen er vanuit dat het gaat om een buitenlands kindje. Niks is minder waar, want er zijn ook heel veel binnenlandse geadopteerden in onze maatschappij. Ook zij verdienen de juiste nazorg en een plek onder de spotlights. Daarom stel ik graag even voor :

Lees meer

Kookboek A-buddy

Als trotse buddy van het project @abuddychat heb ik een goede tip als je op zoek bent naar het ideale eindejaarscadeau?

Lees meer

"Loyaliteit brengt eenzaamheid zich mee !"

Lees meer

Gelukkige Vaderkesdag!

Lees meer

Rascisme

Racisme en discriminatie. Het nieuws en sociale media tonen jammer genoeg het zoveelste incident in de VS. Een tragische incident dat had vermeden kunnen worden. Het probleem is niet enkel in de VS maar over de hele wereld.

Lees meer

Ketnet zet adoptie in de spotlights!

Lees meer

Adoptie en film

Lees meer

Happy Halloween!

Lees meer

ADOPTIE WEEKEND : NURTURE VS NATURE

Het Adoptie weekendje gaat door in het mooie ‘Chatdodo’. Gelegen in de Waalse Ardennen: Ville- sur-Lesse . Wat kan je verwachten? We kaarten thema’s aan zoals: de adoptieprocedure, rouwen, identiteit, loyaliteitsconflicten hechting, rootstocht, trauma, eet-slaap problemen, procedure, racisme, discriminatie, DNA ...

Lees meer

GEDICHT

De harde waarheid

Lees meer

HAPPY Vaderkesdag !

Enkele weken geleden stonden de mama’s in de picture , nu is het de beurt aan de papa’s. Een vader zijn is niet gemakkelijk, heel vaak draait het rond de mama.

Lees meer

HAPPY GENETIC IDENTITY DAY !

Vandaag, 30 mei is de nieuwe internationale dag van het recht op genetische identiteit. Wat houdt dat eigenlijk in 'recht op genetische identiteit'? Dit houdt in dat iedereen het recht heeft om zijn/haar medische en culturele achtergrond te kennen.

Lees meer

Kersverse grootouders moeten ook op zoek naar een manier om die nieuwe rol in te vullen. Maar hoe verloopt dit proces als je kleinkind geadopteerd is?

Mijn grootouders waren schatjes van mensen, beide koppels waren elkaars uiterste. Mijn vader komt uit een iets rijkere welstellende familie en mijn mama komt uit een middenklasse familie. De ouders van mijn mama genaamd 'bompa en bomma' zag ik dagelijks aangezien zij vlak naast de lagere school woonde.

Lees meer

HAPPY Moederkesdag !

Moederdag en Vaderdag, twee feestdagen die wereldwijd enthousiast gevierd worden. Dagen waarop mama’s en papa’s - terecht - in de schijnwerpers én de bloemetjes worden gezet. Maar zondag 12 mei, oftewel Moederdag, is niet voor iedereen een feest.

Lees meer

NIEUW ! Belastingvermindering Adoptiekosten

Binnenkort is het weer zover en moeten we onze belastingsbrief in vullen. Ik zag in het magazine 'De Tijd: Netto Belastinggids- De complete handleiding voor uw belasting aangifte- mei 2019-n°4 jaargang 13' onderstaand artikel.

Lees meer

Het Verdrag van Den HAAG

Lees meer

MIJN NIEUWJAARSBRIEF

Lees meer

Feestdagen: een mooie maar soms verwarrende tijd!

Lees meer

Binnenlandse geadopteerde : laat van je horen!

Lees meer

'a-Buddy' project is a go !

Lees meer

a-Buddy

Lees meer

SHANTI

Lees meer

Opgroeien in een weeshuis

Lees meer

Belang van een naam voor het kind

Lees meer

VERHAAL VAN EEN ADOPTIEKIND

Lees meer

Over mezelf

Lees meer

Trauma - Rouwen

Lees meer

Uitgelegd: adoptiejargon

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x