Rascisme

Als een gekleurde persoon die is opgegroeid en nog steeds leeft in een maatschappij dat gedomineerd wordt door niet-gekleurde mensen snap ik de gevoelens van onmacht.
Zelf heb ik jammer genoeg tijdens mijn jeugd vaak oog in oog gestaan met racisme of een vorm van discriminatie. Van het mogen aanhoren van kwetsende, harde woorden op school tot het geweigerd worden van acces in een café tot onterecht genegeerd worden. We zijn nu 2020, hebben we dan nog niks geleerd uit het verleden, want  er is precies nog niet veel verandert of toch?

In het begin van dit jaar ben ik gaan luisteren naar Yuval Noah Hari.
Hij is een befaamde econoom, filosoof en auteur van de bekende reeks boeken : ‘Sapiens’.
Zijn uiteenzetting die avond begon met een vraag die hij zelf regelmatig kreeg bij interviews.
Moeten we optimistisch of pessimistisch worden bij de volgende gedachten “zijn we nu verdraagzamer of wreder op dit moment in de geschiedenis van de mensheid? Is er een vooruitgang merkbaar?’
Zijn antwoord was dat er zeker een positieve vooruitgang merkbaar is. We zijn verdraagzamer geworden in vergelijking met de voorbije eeuwen. Alleen merken en voelen we die vooruitgang niet zo aan vanwege de pijn en verlies op dat moment.
Door het verleden te kennen, begrijp je beter het heden en de vooruitgang ervan.
We vechten niet meer op dezelfde bloederige manier zoals in de middeleeuwen. We vechten nu met andere middelen, die jammer genoeg even pijnlijk en dodelijk zijn. De nieuwe manier van oorlog voeren : psychologisch oorlog door kwetsende woorden, door het misbruik van sociale media, door een knop in te drukken op afstand en een bom te triggeren, door een vrachtwagen in een onschuldige menigte te laten rijden, door het loslaten van biologische virussen en zo een economie lam leggen, door wetgevingen te gebruiken en misbruiken om eigen voordeel te manipuleren ,….
In mijn ogen heeft Yuri Noah Hari gelijk. ja we vechten niet meer zoals in de middeleeuwen. Maar hoe we nu vechten is op een veel laffere manier. Psychologisch geweld neemt toe met de jaren en ik zie dat niet zo snel veranderen. De wereld befaamde relatietherepeut Ester Perel plaatste op haar instagram: ‘racism is not getting worse , it’s getting filmed.’

Als adoptiecoach ontvang ik meer en meer hulpvragen omtrent pestgedrag vanwege het ‘anders’ zijn.  
11 september 2001, Aanslagen Zaventem-Brussel en nu COVID-19... gebeurtenissen als deze zijn enorme schakelmomenten die ons beïnvloeden hoe we plots een bepaalde ras gaan beoordelen en veroordelen in onze gemeenschap.
Bijvoorbeeld: vóór COVID-19 haalde we wel eens graag take-away chinees, Japans.
Het was geen toeval dat deze restaurants nog vóór de COVID lockdown massaal moesten sluiten. Ineens had niemand nog zin om Chinees af te halen.
Ik hoor van verschillende Aziatische geadopteerde dat ze in deze periode nog meer worden gepest.
Rede is omdat volgens de media COVID-19 virus afkomstig zou zijn van hun land van herkomst.
Gevolg sommige mensen reageren dan als: ‘Virus komt uit China, dus alle Chinezen zijn gevaarlijk en kan je beter mijden.’
Na de aanslagen van 11 september 2001 werden in de VS ontelbaar veel onschuldige Pakistanezen, Indiërs, Syriërs,...getreiterd, geboycot en onterecht opgepakt. De redenatie was: mensen afkomstig uit die landen werden automatisch gezien als mogelijke Moslim aanhangers met links naar Al-Quada.
Moslim zijn is gelijk als de vijand zijn werd de boodschap.

Racisme en discriminatie benadrukken het ‘anders zijn'.
Geadopteerd zijn , is anders zijn willen of niet.
Door adoptie groei je niet op in je biologische omgeving. Je groeit op in een vreemde omgeving met een andere taal cultuur, waarden en normen. Dit geldt voor elke geadopteerde ongeacht het nu binnenlandse of buitenlandse adoptie is.
Er wordt verwacht van de geadopteerde om die nieuwe vreemde omgeving te omarmen en eigen te maken. Maar wat als die nieuwe omgeving het niet toelaat om het je eigen te maken. Dit door constant je erop te wijzen dat je anders bent op een zowel positieve als negatieve manier .
Hierdoor kan er woede en eenzaamheid groeien. Het verdriet wordt pijnlijker en dieper met vaak een ‘identiteitscrisis’ als eindresultaat.
Want hoe kan je dan als geadopteerde fier zijn op jezelf, als het gene wat je eigen maakt, juist datgene is dat jouw verbindt met een ras/volk die gehaat wordt? Hoe kan je dan een stabiel zelfbeeld en identiteit ontwikkelen?!!

Identiteit is meer dan het delen van DNA. Is meer dan het zoeken naar antwoorden op vraagstukken als ‘op wie gelijk ik het meest ?
Identiteit bestaat uit cultuur, taal, muziek, klederdracht, volksrituelen, eigen waarden en normen ….
Al die aspecten linken een geadopteerde met zijn eigen specifiek volk, zijn land van herkomst en het linkt een geadopteerde ook met het land waar ze dan opgroeien.
Zo kan ik met trots zeggen dat ik 1 officiële nationaliteit heb. Ik ben een Belg, maar heb 2 identiteiten.
Een Belgische en een Indische identiteit.Voor mij is België mijn vaderland en India mijn moederland.    

Besef dat positieve discriminatie nog steeds een vorm van discriminatie is.
Ik hoor weleens de volgende uitspraken van positieve discriminatie: "Tara, ik zie die andere huidskleur van jou niet meer" of "Je bent één van hen ons."
Hoe mooi het sentiment van die uitspraken ook is.  Mensen beseffen niet hoe fout deze uitspraak is.
Waarom is die dan zo fout?  
Wanneer je geen 'kleur' meer ziet, wel dan zeg je eigenlijk dat je juist de eigenheid van die persoon niet meer ziet.  Je ziet niet meer dat belangrijk stukje identiteit van de geadopteerde dat hem/haar linkt met zijn biologische familie en cultuur.   Als je dat niet zie, hoe kan je hem/haar dan helpen, steunen in hun verdriet, woede, angsten, dromen, verlangens….

Een simpele antwoord of oplossing is er niet.  
Wat kan jij doen? Tips tegen Racisme
Denk na voor je iemand beoordeelt en veroordeelt.
Lees en praat over deze thema’s met de betrokken partij, zo leer je de situatie vanuit andere perspectieven.
Reageer op tijd en correct , desnoods door het te melden aan de juiste instanties.

Ik herinner mij een gedicht dat me hielp telkens als ik in aanraking kwam met racisme of discriminatie.
Hopelijk kan het jouw ook helpen:

Als ik in de zon lig
ben ik zwart
Als ik kwaad ben
ben ik zwart
Als ik ziek ben
ben ik zwart
Als ik het warm heb
ben ik zwart
Als ik dood ben
ben ik zwart


Als jij in de zon ligt
ben je bruin
Als jij kwaad bent
ben je rood
Als jij ziek bent
ben je geel
Als jij het koud hebt
ben je blauw
Als jij het warm hebt
ben je rood
Als je dood bent
ben je wit

En dan noemen zij mij een kleuring ?!!!

 - Wilrieken Emams
All Rights to share, blog and use are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned.  Tara Mergeay www.adoptiecoach.be


Rascisme

De macht van een onvervulde wens

Ik trap deze blog af met twee straffe uitspraken: “Voor elke adoptie is er eerst een afstand.” en “Zolang er onvervulde kinderwensen zijn, blijft adoptie bestaan.” Een kinderwens is soms zo intens, dat ze loslaten werkelijk geen optie is. Het gevolg? Mensen zoeken een oplossing om alsnog hun verlangen te vervullen. Zelfs de sterkste koppels kunnen uit elkaar gaan omdat de kinderwens bij de ene partner vuriger is dan bij de andere. Hoe kunnen we zo’n extreme kinderwens verklaren? En waarom is ze bij sommigen in grotere mate aanwezig? Deze blog vertelt je meer over de macht van de onvervulde wens.

Lees meer

Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie in Vlaanderen

Op donderdag 02/09 verscheen het rapport met de aanbevelingen van het expertenpanel interlandelijke adoptie.

Lees meer

PECHA KUCHA Avond

*Pecha kucha (ぺちゃくちゃ) is niet alleen het Japanse woord voor ‘prietpraat’, maar ook een concept voor het houden van korte, creatieve presentaties.

Lees meer

AFSTAND, fysiek en mentaal niet te onderschatten voor geadopteerden

Tijd en afstand hebben invloed op geadopteerden. Mijn vorige blog zoomde in op het concept tijd, deze blogpost belicht afstand in het kader van adoptie. Een thema dat de nodige aandacht verdient. Het is immers een combinatie van zowel fysieke afstand, als mentaal-emotionele afstand die geadopteerden parten kan spelen. Lees verder en verdiep je in het effect van afstand!

Lees meer

TIJD, Een doorn in het oog van geadopteerden

Met tijd komt afstand en met afstand komt tijd. Voor geadopteerden zijn deze twee concepten een doorn in het oog, een echte ‘mindfuck’. Ik neem harde taal in de mond, maar ik kan geen andere manier bedenken om aan te tonen hoe zwaar tijd en afstand geadopteerden vallen. In deze blog spits ik me toe op het concept tijd in het licht van adoptie. Tijd zou alle wonden helen. Maar is dat werkelijk zo? Mijn ervaring spreekt dit tegen. Tijd zorgt ervoor dat er een litteken ontstaat. Dankzij tijd leer je ergens mee leven. Zoals met het gemis van een dierbaar persoon, huisdier of voorwerp, of met verlies na een ziekte of overlijden. Voor geadopteerden gaat de impact van tijd nóg verder. Lees er meer over in deze blogpost!

Lees meer

Open communiceren over adoptie: een geschenk voor kind en ouders

“Wanneer vertel ik mijn kind dat het geadopteerd is?”, Het is belangrijk om snel en open te communiceren over adoptie in je gezin. Deze blog toont waarom!

Lees meer

Adoptie is een vorm van rouw

Rouwen definiëren? Gepast reageren bij verdriet? Niet simpel, ook niet voor mij als ervaringsdeskundige en adoptiecoach (https://www.adoptiecoach.be/over-tara). Rouwen is immers tweeledig. Enerzijds ervaart iemand die rouwt een gemis. Anderzijds leert wie rouwt zijn/haar leven heropbouwen door het gemis een plaats te geven. In deze blog laat ik je kennismaken met het verschil tussen rouwen en verdriet en reik ik je een hulpmiddel om verdriet te begrijpen aan. Een eyeopener voor (de familieleden van) geadopteerden!

Lees meer

Vervroegde puberteit bij geadopteerden

De puberteit: een belangrijke periode in de zoektocht naar ons plaatsje in de maatschappij. Zowel voor onszelf, als voor onze ouders en familie! Wist je dat geadopteerden een vervroegde puberteit doorlopen? Vaak beseffen geadopteerde kinderen al vrij vroeg dat ze verschillen van hun adoptieouders en klasgenootjes, wat zich vertaalt in gedragsveranderingen.

Lees meer

Podcast : Wat als je afkomst een raadsel is?

Wat zou jij doen als jij je ouders niet zou kennen en er geen enkel spoor van hen zou zijn? In aflevering 10 van de #keerpuntpodcast had ik er een openhartig gesprek over met Peter Perceval, top auteur en internationaal Ted Talk Speaker. Het werd een geweldig gesprek over opgroeien als gekleurd kind in wit Vlaanderen, op zoek gaan naar je wortels, op reis zijn in je moederland en je toch een buitenstaander voelen en adoptie bekijken als rouwproces.

Lees meer

Adoptie en identiteitsontwikkeling: over herkomst, geboorte en het ‘ik / wij’-gevoel

Je biologische familie en je eigen, bijzondere achtergrond leren kennen: in mijn vorige blog kwam het belang van een rootsreis uitgebreid aan bod. De behoefte om je unieke levenstraject tot in detail te ontdekken, ligt mee aan de basis van identiteitsvorming, loyaliteit en hechting. Drie kernzaken die voor elke persoon van wezenlijk belang zijn! Deze blog gaat dieper in op de identiteitsontwikkeling in het kader van een adoptie.

Lees meer

Is dit het kantelpunt in de toekomst van adoptie?

De toekomst van Adoptie ligt onder vuur bij onze buren in Nederland.

Lees meer

Rootsreis, de behoefte om jezelf en je achtergrond te leren kennen

Veiligheid en vertrouwen, avontuur en nieuwsgierigheid: behoeftes die elkaar complementair aanvullen en ons leven van jongs af aan richting geven. Opgroeien in een warm nest, je vleugels uitslaan, een veilige relatie opbouwen met een partner die je af en toe uit je comfortzone lokt, … Ook als geadopteerde heb je de behoefte om je unieke achtergrond te achterhalen. Een rootsreis kan je helpen om aan deze behoefte te voldoen. Ik help je op weg!

Lees meer

reactie moet actie zijn, niets doen is geen optie

zelfmoordcijfers bij geadopteerde alarmerende stijging

Lees meer

nieuwe publicatie

7 eye-openers voor meer inzicht in racisme en discriminatie (deel 2)

Lees meer

Interview: Familieleden worden vreemden, vreemden worden familie

Voor de eerste keer in mijn leven kan ik zeggen : "ik lig deze week in de winkel!" Dankzij een artikel gepubliceerd in PRIMO-magazine.

Lees meer

‘Wij willen voor een tweede keer adopteren.’

Van formele geschiktheidsprocedure tot een warm welkom in je gezin: als adoptieouder weet je als geen ander welke uitdagingen, emoties en ontroerende momenten komen kijken bij je adoptietraject. Een tweede keer adopteren? Als adoptiecoach help ik je graag op weg.

Lees meer

In the spotlights

Wanneer we over adoptie spreken, gaan de meeste mensen er vanuit dat het gaat om een buitenlands kindje. Niks is minder waar, want er zijn ook heel veel binnenlandse geadopteerden in onze maatschappij. Ook zij verdienen de juiste nazorg en een plek onder de spotlights. Daarom stel ik graag even voor :

Lees meer

Kookboek A-buddy

Als trotse buddy van het project @abuddychat heb ik een goede tip als je op zoek bent naar het ideale eindejaarscadeau?

Lees meer

"Loyaliteit brengt eenzaamheid zich mee !"

Lees meer

Gelukkige Vaderkesdag!

Lees meer

Ketnet zet adoptie in de spotlights!

Lees meer

Adoptie en film

Lees meer

Happy Halloween!

Lees meer

ADOPTIE WEEKEND : NURTURE VS NATURE

Het Adoptie weekendje gaat door in het mooie ‘Chatdodo’. Gelegen in de Waalse Ardennen: Ville- sur-Lesse . Wat kan je verwachten? We kaarten thema’s aan zoals: de adoptieprocedure, rouwen, identiteit, loyaliteitsconflicten hechting, rootstocht, trauma, eet-slaap problemen, procedure, racisme, discriminatie, DNA ...

Lees meer

GEDICHT

De harde waarheid

Lees meer

HAPPY Vaderkesdag !

Enkele weken geleden stonden de mama’s in de picture , nu is het de beurt aan de papa’s. Een vader zijn is niet gemakkelijk, heel vaak draait het rond de mama.

Lees meer

HAPPY GENETIC IDENTITY DAY !

Vandaag, 30 mei is de nieuwe internationale dag van het recht op genetische identiteit. Wat houdt dat eigenlijk in 'recht op genetische identiteit'? Dit houdt in dat iedereen het recht heeft om zijn/haar medische en culturele achtergrond te kennen.

Lees meer

Kersverse grootouders moeten ook op zoek naar een manier om die nieuwe rol in te vullen. Maar hoe verloopt dit proces als je kleinkind geadopteerd is?

Mijn grootouders waren schatjes van mensen, beide koppels waren elkaars uiterste. Mijn vader komt uit een iets rijkere welstellende familie en mijn mama komt uit een middenklasse familie. De ouders van mijn mama genaamd 'bompa en bomma' zag ik dagelijks aangezien zij vlak naast de lagere school woonde.

Lees meer

HAPPY Moederkesdag !

Moederdag en Vaderdag, twee feestdagen die wereldwijd enthousiast gevierd worden. Dagen waarop mama’s en papa’s - terecht - in de schijnwerpers én de bloemetjes worden gezet. Maar zondag 12 mei, oftewel Moederdag, is niet voor iedereen een feest.

Lees meer

NIEUW ! Belastingvermindering Adoptiekosten

Binnenkort is het weer zover en moeten we onze belastingsbrief in vullen. Ik zag in het magazine 'De Tijd: Netto Belastinggids- De complete handleiding voor uw belasting aangifte- mei 2019-n°4 jaargang 13' onderstaand artikel.

Lees meer

Het Verdrag van Den HAAG

Lees meer

MIJN NIEUWJAARSBRIEF

Lees meer

Feestdagen: een mooie maar soms verwarrende tijd!

Lees meer

Binnenlandse geadopteerde : laat van je horen!

Lees meer

'a-Buddy' project is a go !

Lees meer

a-Buddy

Lees meer

SHANTI

Lees meer

Opgroeien in een weeshuis

Lees meer

Belang van een naam voor het kind

Lees meer

VERHAAL VAN EEN ADOPTIEKIND

Lees meer

Over mezelf

Lees meer

Trauma - Rouwen

Lees meer

Uitgelegd: adoptiejargon

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x