Het Verdrag van Den HAAG

Het verdrag van Den Haag, is een zeer gekend en bekend verdrag in de wereld van adoptie.
Wat werd er in 1993 afgesproken en ondertekend door 66 landen? We zijn nu 25 jaar later en is het een succes of niet?

Als adoptiecoach is het ook mijn taak om mee waakzaam en een kritisch blik te behouden op het belang van de nazorg voor elke geadopteerden en alle adoptiegezinnen. Daarom deel ik graag het volgend artikel van het VAG-magazine, jaargang 56 met jullie mee. 

Den Haag, 29 mei 1993, 66 landen onderteken 'het Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie', kortweg het Haags adoptieverdrag genoemd.

25 jaar later is het tijd voor.... Een feest? Een kritische terugblik?  Heeft deze internationale overeenkomst gebracht wat er van verwacht werd? Worden kinderen en hun families beter beschermd tegen de risico's van illegale, onrechtmatige, voorbarige en slecht voorbereide adopties naar het buitenland? Houden Verdragslanden zich aan de gemaakte afspraken?  Wordt er bijvoorbeeld door elk land voldoende gezocht naar lokale adoptiegezinnen?

Fundamenteel daarbij is dat de rechten van het kind worden gerespecteerd.  En dat brengt ons bij dat andere, zo belangrijke verdrag dat volgend jaar 30 kaarsjes mag uitblazen: 'Het internationale Verdrag inzake de rechten van het kind', kortweg Kinderrechtenverdrag genoemd.  Artikel 21 van dit verdrag gaat volledig over adoptie.  In een notendop is dit artikel de beknopte versie van het Haags adoptieverdrag.

In grote woorden en met belangrijke handtekeningen eronder werder zo de rechten van onze adoptiekinderen vastgelegd.  VAG staat natuurlijk volledig achter deze teksten.  Toch beseffen we dat deze teksten alleen niet voldoende zijn om er voor te zorgen dat elk kind krijgt waar het recht op heeft.  Moeten we blij zijn met het dalend aantal adopties in Vlaanderen en wereldwijd? Uiteraard! Als dat het resultaat is van het toepassen van de wetgeving die in het Haags Verdrag werd vastgelegd, met als voornaamste regeld dat adoptie het allerlaatste hulpmiddel moet zijn om een kind uit zijn of haar land van herkomst te halen. Maar soms horen we daaromtrent ook andere geluiden: kinderen die voor de rest van hun leven in hun land van herkomst in een instelling moeten verblijven, van het ene pleeggezin naar het andere verhuizen of zelfs in een uiterst onveilige situatie moeten opgroeien.  Het kan niet zijn dat men dat bedoelt, wanneer wij letterlijk lezen in het verdrag dat men erkent dat: 'Het voor de volledige en harmonieuze ontwikkeling van de persoonlijkheid van een kind noodzakelijk is dat het opgroeit in een gezinsverband, in een sfeer van geluk, liefde en begrip.'

Daarom moeten we waakzaam zijn en kritisch blijven zodat adoptie, zowel binnenlandse als interlandelijke, verloopt volgens de vastgelegde regels en steeds in het belang van het kind.  We moeten oog blijven hebben voor de kwetsbaarheid van een geadopteerde in onze maatschappij.  Hierbij willen wij als VAG het belang van nazorg benadrukken.  Elk geadopteerde, elk adoptiegezin heeft het recht op goede nazorg en hulpverlening wanneer dat nodig blijkt te zijn.  Een doordacht nazorgbeleid voor geadopteerden en adoptiegezinnen is noodzakelijk en daar dient nog hard aan gesleuteld te worden.

 

bron: VAG Magazine jaargang 56 - Erik Verhoeven, bestuurslid en woordvoerder VAG
www.adoptievlaanderen.be

 

All Rights to share, blog and use are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned. Tara Mergeay www.adoptiecoach.be

Het Verdrag van Den HAAG

Rascisme

Racisme en discriminatie. Het nieuws en sociale media tonen jammer genoeg het zoveelste incident in de VS. Een tragische incident dat had vermeden kunnen worden. Het probleem is niet enkel in de VS maar over de hele wereld.

Lees meer

Ketnet zet adoptie in de spotlights!

Lees meer

Adoptie en film

Lees meer

UITSTEL DOOR CORONA VIRUS -NIEUWE DATUM KOMT SNEL !

Lees meer

UITNODIGING: BOEKVOORSTELLING - LEZING

Wil je graag weten wat de redes van afstand (kunnen) zijn en hoe geadopteerde de gevolgen van afstand ervaren? Kom dan naar de boekverstelling van deze talentvolle schrijfster.

Lees meer

Happy Halloween!

Lees meer

ADOPTIE WEEKEND : NURTURE VS NATURE

Het Adoptie weekendje gaat door in het mooie ‘chatdodo’. Gelegen in onze Vlaamse Ardennen: Villes sur neuf. Wat kan je verwachten? We kaarten thema’s aan zoals: rouwen, identiteit, loyaliteitsconflicten hechting, trauma, eet-slaap problemen, procedure, racisme, discriminatie, frustraties, ...

Lees meer

GEDICHT

De harde waarheid

Lees meer

HAPPY Vaderkesdag !

Enkele weken geleden stonden de mama’s in de picture , nu is het de beurt aan de papa’s. Een vader zijn is niet gemakkelijk, heel vaak draait het rond de mama.

Lees meer

HAPPY GENETIC IDENTITY DAY !

Vandaag, 30 mei is de nieuwe internationale dag van het recht op genetische identiteit. Wat houdt dat eigenlijk in 'recht op genetische identiteit'? Dit houdt in dat iedereen het recht heeft om zijn/haar medische en culturele achtergrond te kennen.

Lees meer

Kersverse grootouders moeten ook op zoek naar een manier om die nieuwe rol in te vullen. Maar hoe verloopt dit proces als je kleinkind geadopteerd is?

Mijn grootouders waren schatjes van mensen, beide koppels waren elkaars uiterste. Mijn vader komt uit een iets rijkere welstellende familie en mijn mama komt uit een middenklasse familie. De ouders van mijn mama genaamd 'bompa en bomma' zag ik dagelijks aangezien zij vlak naast de lagere school woonde.

Lees meer

HAPPY Moederkesdag !

Moederdag en Vaderdag, twee feestdagen die wereldwijd enthousiast gevierd worden. Dagen waarop mama’s en papa’s - terecht - in de schijnwerpers én de bloemetjes worden gezet. Maar zondag 12 mei, oftewel Moederdag, is niet voor iedereen een feest.

Lees meer

NIEUW ! Belastingvermindering Adoptiekosten

Binnenkort is het weer zover en moeten we onze belastingsbrief in vullen. Ik zag in het magazine 'De Tijd: Netto Belastinggids- De complete handleiding voor uw belasting aangifte- mei 2019-n°4 jaargang 13' onderstaand artikel.

Lees meer

MIJN NIEUWJAARSBRIEF

Lees meer

Feestdagen: een mooie maar soms verwarrende tijd!

Lees meer

Binnenlandse geadopteerde : laat van je horen!

Lees meer

'a-Buddy' project is a go !

Lees meer

a-Buddy

Lees meer

SHANTI

Lees meer

Opgroeien in een weeshuis

Lees meer

Belang van een naam voor het kind

Lees meer

VERHAAL VAN EEN ADOPTIEKIND

Lees meer

Over mezelf

Lees meer

Trauma - Rouwen

Lees meer

Uitgelegd: adoptiejargon

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x