De machten en druk van een behoefte die omslaat naar een noodzaak

Het verhaal achter een onvervulde kinderwens

De impact van een onvervulde kinderwens kan moeilijk onderschat worden. Deze heeft kandidaat-ouders vaak zo in de ban, dat ze in staat zijn de natuur te manipuleren met zware hormonale behandelingen. Wensouders zetten alles op alles om die kinderwens in vervulling te laten gaan, ondanks het besef van de emotionele en fysieke gevolgen, zowel voor als tijdens de zwangerschap. Hoe komt het dat koppels deze weg volhardend volhouden? Vanwaar komt deze ‘whatever it takes’-houding, waardoor we het rationele op een gegeven moment verliezen?

Waarom iemand een kinderwens heeft, is voor elke persoon anders. Waar de ene vrouw haar biologische klok luid hoort tikken, is ze bij de ander amper of niet aanwezig. Zelf behoor ik tot die laatste categorie. Want laat ons duidelijk zijn: niet elke vrouw heeft het verlangen om een kind te krijgen, als moeder door het leven te gaan en het ouderschap te beleven. Toegegeven, tot in mijn twintigerjaren was ik ervan overtuigd dat ik kinderen wilde. Niet onlogisch natuurlijk, want kinderen krijgen leeft zo hard in onze maatschappij. Eens je een bepaalde leeftijd voorbij bent, wordt de vraag ‘Nog geen kinderen?’ onvermijdelijk op je afgevuurd. Dan hoor en zie je niets anders dan mensen die volop gaan voor hun ‘huisje-tuintje-kindje’-droom. De druk om kinderen te krijgen en erbij te horen is zo groot, waardoor je je uitgesloten kan voelen.

Kinderen en kleinkinderen, een impact op het latere leven

Een kinderwens kan ook een andere druk met zich meebrengen, namelijk de positie van de grootouders die door het kind bepaald wordt. Kinderen hebben met andere woorden een bepaalde macht over hoe het leven van hun ouders er zal uitzien, zeker op latere leeftijd. Hoe verloopt dit concreet?

  • In de eerste levensfase leren kinderen de basics om te leven in de maatschappij. Wat zijn de gedragsregels, hoe ontwikkelt een kind zich het best? Tijdens deze levensfase ligt de nadruk enorm op studeren. Want: hoe beter je studeert, hoe hoger je diploma, hoe meer kans je hebt op een stabiele job. Dat patroon wordt met de paplepel meegegeven.
  • Een tweede levensfase, wanneer het studentenleven achter de rug is, staat in het teken van een plekje vinden in de maatschappij. Schoolverlaters gaan op hun eigen benen staan en bouwen zelf een leven op. De klemtoon ligt op het vinden van een goede job, liefst met een goed loon. Dé sleutel om een royaal huis te kopen en te vullen met mooie spullen, kinderen en huisdieren.
  • Tijdens de derde en laatste levensfase plukken we de vruchten van ons harde werk en genieten we van een welverdiend pensioen. Tijd spenderen met de kleinkinderen is dan onlosmakelijk verbonden met het typische beeld van ‘gepensioneerd zijn’, opnieuw een manier om erbij te horen. Maar wat als je als gepensioneerde geen kleinkinderen hebt? Stel dat je kinderen geen kinderwens hebben, of dat deze onvervuld blijft. Dan heb je geen kleinkinderen om je vrije tijd mee te vullen.  
    Dit is een voorbeeld van hoe je op het einde van je leven niet zelf kan beslissen over je positie in de maatschappij. Dit kan voor sommige ouders op leeftijd aanleiding geven tot frustratie. Niet verwonderlijk, want iedereen wil er graag bij horen. Schattige foto’s delen van kleinkinderen, oppassen in de weekends, grootouderdagen op school bijwonen, … Wanneer iedereen zich in hun sociale kring ontpopt tot oma of opa, voelt het alsof je zonder kleinkinderen achterophinkt. Mediamarketing versterkt dit gevoel, waardoor de onzekerheid groeit. Is de ‘circle of life’ nu wel rond?

Kinderwens en kapitaalkracht: sterk verbonden

Een andere vorm van druk die meespeelt in het vervullen van een kinderwens, is geld. Geld is immers macht en macht is geld. Wanneer kinderen krijgen op een natuurlijke manier geen optie is, zoeken welgestelde gezinnen hun toevlucht in dure alternatieven om hun wens in vervulling te laten gaan. IVF, donors, draagmoederschap, pleegzorg, … Als ook deze opties geen soelaas bieden, wordt adoptie beschouwd als de eindstop.

Alleen: adoptie is niet goedkoop, zeker niet als je een lang IVF-traject achter de rug hebt. Als we alle emoties rond adoptie weglaten en het puur rationeel en feitelijk bekijken, komt adoptie hierop neer: een flinke som geld betalen, zodat je in ruil een kind van iemand anders graag kan zien. Ik weet dat deze boodschap voor velen hard aankomt. Besef wel dat dit de waarheid is en dat dit de reden is dat sommige geadopteerden zich ‘gekocht’ kunnen voelen. Hebben ze ongelijk? Niet echt, want het adoptieconcept is een feit dat je niet kan weerleggen. Maar wat als je het geld niet hebt? Dan heb je pech. De onvervulde kinderwens blijft je leven domineren en blokkeren.

De gemeenschappelijke factor van de onvervulde wens

Zo zie je maar: de wens van de geadopteerde in het ‘zoeken naar…’ en de onvervulde kinderwens van kandidaat-adoptieouders hebben meer gemeenschappelijk dan je denkt. Beide wensen worden immers ervaren als een noodzaak die het leven blokkeert. Daarnaast speelt het gevoel om erbij te horen in de maatschappij voor beide partijen een belangrijke rol, en kan de wens aanleiding geven tot een eenzaamheidsgevoel. Ten slotte ervaren zowel adoptiekinderen als kandidaat-adoptieouders een verdriet om een verlies.

Als adoptiecoach oordeel ik niet of de wensen van geadopteerden of adoptieouders er al dan niet mogen zijn. Dat is niet aan mij, mijn mening is op dit punt overbodig. Wel wil ik een ankerpunt zijn voor cliënten die de nood voelen om hierbij stil te staan en hierover te praten. Door gericht te luisteren en te ondersteunen waar nodig, help ik geadopteerden en (kandidaat-)adoptieouders bij hun vragen, twijfels en onzekerheden in het proces.

Jouw onvervulde kinderwens als behoefte vertrouwelijk bespreken? Als geadopteerde je verlangen naar het ‘zoeken naar’ delen met een ervaringsdeskundige? Ik start vanuit je uniek verhaal en sta je deskundig bij doorheen je traject. 

Maak een afspraakAll Rights to share, blog and use are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned.  Tara Mergeay www.adoptiecoach.be

De machten en druk van een behoefte die omslaat naar een noodzaak

Wanneer een zoektocht evolueert naar een rootstocht (Deel 1)

Eén van de grote vragen die geadopteerden - en ook veel adoptieouders - me stellen is: “Wanneer vang je best een rootstocht aan?”. Ik antwoord steeds met dezelfde vraag: “Wat bedoel je met een rootstocht?”. Vaak refereren ze met ‘de start van de rootstocht’ naar de fysieke verplaatsing of de handelingen die ondernomen worden om biologische ouders of familieleden te zoeken en ontmoeten. Denk aan het vliegtuig nemen of op de trein stappen richting land van herkomst. Of een brief sturen, sociale media afspeuren of aan de voordeur aanbellen in de hoop vragen beantwoord te krijgen. Zijn deze voorbeelden werkelijk het begin van een rootstocht? Mijn blog laat je kennismaken met de begrippen zoektocht en rootstocht en hun nauwe verwantschap!

Lees meer

De macht van een onvervulde wens

Ik trap deze blog af met twee straffe uitspraken: “Voor elke adoptie is er eerst een afstand.” en “Zolang er onvervulde kinderwensen zijn, blijft adoptie bestaan.” Een kinderwens is soms zo intens, dat ze loslaten werkelijk geen optie is. Het gevolg? Mensen zoeken een oplossing om alsnog hun verlangen te vervullen. Zelfs de sterkste koppels kunnen uit elkaar gaan omdat de kinderwens bij de ene partner vuriger is dan bij de andere. Hoe kunnen we zo’n extreme kinderwens verklaren? En waarom is ze bij sommigen in grotere mate aanwezig? Deze blog vertelt je meer over de macht van de onvervulde wens.

Lees meer

Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie in Vlaanderen

Op donderdag 02/09 verscheen het rapport met de aanbevelingen van het expertenpanel interlandelijke adoptie.

Lees meer

PECHA KUCHA Avond

*Pecha kucha (ぺちゃくちゃ) is niet alleen het Japanse woord voor ‘prietpraat’, maar ook een concept voor het houden van korte, creatieve presentaties.

Lees meer

AFSTAND, fysiek en mentaal niet te onderschatten voor geadopteerden

Tijd en afstand hebben invloed op geadopteerden. Mijn vorige blog zoomde in op het concept tijd, deze blogpost belicht afstand in het kader van adoptie. Een thema dat de nodige aandacht verdient. Het is immers een combinatie van zowel fysieke afstand, als mentaal-emotionele afstand die geadopteerden parten kan spelen. Lees verder en verdiep je in het effect van afstand!

Lees meer

TIJD, Een doorn in het oog van geadopteerden

Met tijd komt afstand en met afstand komt tijd. Voor geadopteerden zijn deze twee concepten een doorn in het oog, een echte ‘mindfuck’. Ik neem harde taal in de mond, maar ik kan geen andere manier bedenken om aan te tonen hoe zwaar tijd en afstand geadopteerden vallen. In deze blog spits ik me toe op het concept tijd in het licht van adoptie. Tijd zou alle wonden helen. Maar is dat werkelijk zo? Mijn ervaring spreekt dit tegen. Tijd zorgt ervoor dat er een litteken ontstaat. Dankzij tijd leer je ergens mee leven. Zoals met het gemis van een dierbaar persoon, huisdier of voorwerp, of met verlies na een ziekte of overlijden. Voor geadopteerden gaat de impact van tijd nóg verder. Lees er meer over in deze blogpost!

Lees meer

Open communiceren over adoptie: een geschenk voor kind en ouders

“Wanneer vertel ik mijn kind dat het geadopteerd is?”, Het is belangrijk om snel en open te communiceren over adoptie in je gezin. Deze blog toont waarom!

Lees meer

Adoptie is een vorm van rouw

Rouwen definiëren? Gepast reageren bij verdriet? Niet simpel, ook niet voor mij als ervaringsdeskundige en adoptiecoach (https://www.adoptiecoach.be/over-tara). Rouwen is immers tweeledig. Enerzijds ervaart iemand die rouwt een gemis. Anderzijds leert wie rouwt zijn/haar leven heropbouwen door het gemis een plaats te geven. In deze blog laat ik je kennismaken met het verschil tussen rouwen en verdriet en reik ik je een hulpmiddel om verdriet te begrijpen aan. Een eyeopener voor (de familieleden van) geadopteerden!

Lees meer

Vervroegde puberteit bij geadopteerden

De puberteit: een belangrijke periode in de zoektocht naar ons plaatsje in de maatschappij. Zowel voor onszelf, als voor onze ouders en familie! Wist je dat geadopteerden een vervroegde puberteit doorlopen? Vaak beseffen geadopteerde kinderen al vrij vroeg dat ze verschillen van hun adoptieouders en klasgenootjes, wat zich vertaalt in gedragsveranderingen.

Lees meer

Podcast : Wat als je afkomst een raadsel is?

Wat zou jij doen als jij je ouders niet zou kennen en er geen enkel spoor van hen zou zijn? In aflevering 10 van de #keerpuntpodcast had ik er een openhartig gesprek over met Peter Perceval, top auteur en internationaal Ted Talk Speaker. Het werd een geweldig gesprek over opgroeien als gekleurd kind in wit Vlaanderen, op zoek gaan naar je wortels, op reis zijn in je moederland en je toch een buitenstaander voelen en adoptie bekijken als rouwproces.

Lees meer

Adoptie en identiteitsontwikkeling: over herkomst, geboorte en het ‘ik / wij’-gevoel

Je biologische familie en je eigen, bijzondere achtergrond leren kennen: in mijn vorige blog kwam het belang van een rootsreis uitgebreid aan bod. De behoefte om je unieke levenstraject tot in detail te ontdekken, ligt mee aan de basis van identiteitsvorming, loyaliteit en hechting. Drie kernzaken die voor elke persoon van wezenlijk belang zijn! Deze blog gaat dieper in op de identiteitsontwikkeling in het kader van een adoptie.

Lees meer

Is dit het kantelpunt in de toekomst van adoptie?

De toekomst van Adoptie ligt onder vuur bij onze buren in Nederland.

Lees meer

Rootsreis, de behoefte om jezelf en je achtergrond te leren kennen

Veiligheid en vertrouwen, avontuur en nieuwsgierigheid: behoeftes die elkaar complementair aanvullen en ons leven van jongs af aan richting geven. Opgroeien in een warm nest, je vleugels uitslaan, een veilige relatie opbouwen met een partner die je af en toe uit je comfortzone lokt, … Ook als geadopteerde heb je de behoefte om je unieke achtergrond te achterhalen. Een rootsreis kan je helpen om aan deze behoefte te voldoen. Ik help je op weg!

Lees meer

reactie moet actie zijn, niets doen is geen optie

zelfmoordcijfers bij geadopteerde alarmerende stijging

Lees meer

nieuwe publicatie

7 eye-openers voor meer inzicht in racisme en discriminatie (deel 2)

Lees meer

Interview: Familieleden worden vreemden, vreemden worden familie

Voor de eerste keer in mijn leven kan ik zeggen : "ik lig deze week in de winkel!" Dankzij een artikel gepubliceerd in PRIMO-magazine.

Lees meer

‘Wij willen voor een tweede keer adopteren.’

Van formele geschiktheidsprocedure tot een warm welkom in je gezin: als adoptieouder weet je als geen ander welke uitdagingen, emoties en ontroerende momenten komen kijken bij je adoptietraject. Een tweede keer adopteren? Als adoptiecoach help ik je graag op weg.

Lees meer

In the spotlights

Wanneer we over adoptie spreken, gaan de meeste mensen er vanuit dat het gaat om een buitenlands kindje. Niks is minder waar, want er zijn ook heel veel binnenlandse geadopteerden in onze maatschappij. Ook zij verdienen de juiste nazorg en een plek onder de spotlights. Daarom stel ik graag even voor :

Lees meer

Kookboek A-buddy

Als trotse buddy van het project @abuddychat heb ik een goede tip als je op zoek bent naar het ideale eindejaarscadeau?

Lees meer

"Loyaliteit brengt eenzaamheid zich mee !"

Lees meer

Gelukkige Vaderkesdag!

Lees meer

Rascisme

Racisme en discriminatie. Het nieuws en sociale media tonen jammer genoeg het zoveelste incident in de VS. Een tragische incident dat had vermeden kunnen worden. Het probleem is niet enkel in de VS maar over de hele wereld.

Lees meer

Ketnet zet adoptie in de spotlights!

Lees meer

Adoptie en film

Lees meer

Happy Halloween!

Lees meer

ADOPTIE WEEKEND : NURTURE VS NATURE

Het Adoptie weekendje gaat door in het mooie ‘Chatdodo’. Gelegen in de Waalse Ardennen: Ville- sur-Lesse . Wat kan je verwachten? We kaarten thema’s aan zoals: de adoptieprocedure, rouwen, identiteit, loyaliteitsconflicten hechting, rootstocht, trauma, eet-slaap problemen, procedure, racisme, discriminatie, DNA ...

Lees meer

GEDICHT

De harde waarheid

Lees meer

HAPPY Vaderkesdag !

Enkele weken geleden stonden de mama’s in de picture , nu is het de beurt aan de papa’s. Een vader zijn is niet gemakkelijk, heel vaak draait het rond de mama.

Lees meer

HAPPY GENETIC IDENTITY DAY !

Vandaag, 30 mei is de nieuwe internationale dag van het recht op genetische identiteit. Wat houdt dat eigenlijk in 'recht op genetische identiteit'? Dit houdt in dat iedereen het recht heeft om zijn/haar medische en culturele achtergrond te kennen.

Lees meer

Kersverse grootouders moeten ook op zoek naar een manier om die nieuwe rol in te vullen. Maar hoe verloopt dit proces als je kleinkind geadopteerd is?

Mijn grootouders waren schatjes van mensen, beide koppels waren elkaars uiterste. Mijn vader komt uit een iets rijkere welstellende familie en mijn mama komt uit een middenklasse familie. De ouders van mijn mama genaamd 'bompa en bomma' zag ik dagelijks aangezien zij vlak naast de lagere school woonde.

Lees meer

HAPPY Moederkesdag !

Moederdag en Vaderdag, twee feestdagen die wereldwijd enthousiast gevierd worden. Dagen waarop mama’s en papa’s - terecht - in de schijnwerpers én de bloemetjes worden gezet. Maar zondag 12 mei, oftewel Moederdag, is niet voor iedereen een feest.

Lees meer

NIEUW ! Belastingvermindering Adoptiekosten

Binnenkort is het weer zover en moeten we onze belastingsbrief in vullen. Ik zag in het magazine 'De Tijd: Netto Belastinggids- De complete handleiding voor uw belasting aangifte- mei 2019-n°4 jaargang 13' onderstaand artikel.

Lees meer

Het Verdrag van Den HAAG

Lees meer

MIJN NIEUWJAARSBRIEF

Lees meer

Feestdagen: een mooie maar soms verwarrende tijd!

Lees meer

Binnenlandse geadopteerde : laat van je horen!

Lees meer

'a-Buddy' project is a go !

Lees meer

a-Buddy

Lees meer

SHANTI

Lees meer

Opgroeien in een weeshuis

Lees meer

Belang van een naam voor het kind

Lees meer

VERHAAL VAN EEN ADOPTIEKIND

Lees meer

Over mezelf

Lees meer

Trauma - Rouwen

Lees meer

Uitgelegd: adoptiejargon

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x