De macht van een onvervulde wens

Menselijke behoeftes volgens psychotherapeut Esther Perel

Volgens de befaamde Belgisch-Amerikaanse relatietherapeut Esther Perel heeft iedereen van bij de geboorte twee fundamentele behoeftes:

  • Een behoefte aan veiligheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid, samenhorigheid en continuïteit
  • Een behoefte aan avontuur, mysterie, risico’s nemen en het onbekende ontdekken

Er is een symbiotische relatie tussen beide behoeften. Met dit idee in het achterhoofd vinden we bij geadopteerden enerzijds een behoefte aan veiligheid en vertrouwen (de adoptiefamilie biedt geborgenheid) en een behoefte aan verbinding en samenhorigheid (land- en lotgenoten leren kennen, herkenning en erkenning). Anderzijds hebben geadopteerden ook een behoefte aan autonomie (“ik ben meer dan een geadopteerde, ik ben ook …”) en een behoefte aan avontuur (zoek- en rootstocht). Iedereen ervaart de menselijke behoeften anders. De ene persoon heeft meer nood aan zekerheid, veiligheid en bescherming, terwijl de andere meer hunkert naar ruimte voor keuzevrijheid en zelfexpressie. Beide behoeften zoeken we in één of meerdere personen. Op jonge leeftijd zoeken en vinden de meesten vervulling bij hun ouders. Eerst leren ze ons om te overleven (kindertijd), nadien zullen ze ons loslaten (tienerjaren). Als jongvolwassenen zijn het niet langer onze ouders die onze behoeftes vervullen, wel onze levenspartner(s). Of het nu onze ouders of partners zijn, we verwachten dat ze ons anker zijn in het avontuur en de golven van het leven.

Onze behoeftes versus onze verlangens

Misschien merkte je het al op, maar ik neem bewust het woord behoeftes in de mond. Er is namelijk een verschil tussen behoeftes en verlangens. Een behoefte is een noodzaak. Je hebt iets nodig om te overleven. Denk aan drinken, eten of warmte. Een verlangen daarentegen is een wens. Verlangens naar bijvoorbeeld seks of de nieuwste smartphone die vervuld worden, zijn fijn, maar niet cruciaal om te overleven.

Soms groeit een verlangen, net zoals een kiempje dat groter wordt. Het verlangen wordt intenser, waardoor het niet langer aanvoelt als een wens maar als een noodzaak, een behoefte. Voor jou voelt het echt alsof je het nodig hebt om te overleven, zo niet, voel je je geblokkeerd. Hierdoor worden relaties op de proef gesteld. Je kan je beginnen afsluiten. Mogelijke gevolgen? Eenzaamheid of zelfs depressie. Het is een wens die bepaalt hoe je door het leven zal gaan of net niet. Dat onvervulde is erg moeilijk te accepteren. Een beetje ironisch eigenlijk, want iets onvervuld kan misschien nog vervuld worden als je lang genoeg hoopt of verschillende pogingen onderneemt.

Kandidaatadoptieouders en geadopteerden: ieder hun eigen wensen

Zowel kandidaatadoptieouders als geadopteerden worden geconfronteerd met de kracht van hun onvervulde wens. Bij kandidaatouders spreken we over een onvervulde wens om kinderen te krijgen. Terwijl het bij geadopteerden gaat over een onvervulde wens om hun biologische achtergrond te achterhalen (familie, cultuur, ik-wij-identiteit). Doordat er intense behoeftes in het spel zijn, wordt het moeilijk er samen rustig over te praten. Sommige aspecten van de adoptie, van het proces tot ervaringen met afstand, worden extra moeilijk om te bespreken. Hoe dat komt? Beide partijen kijken allebei vanuit hun pijn en verdriet, hoop en dromen naar hetzelfde.

Kandidaatouders zijn ten einde raad en geven iedere mogelijke optie een kans om hun kinderwens in vervulling te zien gaan. Weinige van die pistes worden in twijfel getrokken. “Whatever it takes”, wordt vaak de mentaliteit, zowel financieel als medisch (hormonenkuur) en ethisch (spermadonor, draagmoederschap). Waarom is het dan gek dat geadopteerden met een onvervulde wens diezelfde whatever-it-takes-mentaliteit hebben? Als zij stappen ondernemen, moeten ze vaker afrekenen met negatieve commentaar. Ze krijgen te horen dat ze ondankbaar zijn, niet gehecht of niet loyaal naar hun adoptieouders toe. Waarom toch?

Ik merk dat adoptie vaak door de ogen van kandidaatouders bekeken wordt. Mijn persoonlijke mening is dat adoptie niet gaat over het zoeken naar kinderen om mensen zich ouder te laten voelen. De focus ligt op de kinderen, en de zoektocht naar ouders die hen alle liefde willen geven. Precies omgekeerd dus! Ik doe hier opnieuw een straffe uitspraak, maar zo voel ik het aan.

Meer begrip, meer inzicht, meer veerkracht

Als adoptiecoach vind ik het belangrijk voor de veerkracht dat elke betrokkene uit de adoptiedriehoek leert kijken door de ogen van de andere partijen. Hoe meer inzichten, hoe sterker je veerkracht om jouw situatie te verwerken.

Onlangs spotte ik een prachtige quote via Instagram bij een groep geadopteerden: “We know a mother and father can love more than one child. So why is it so hard to understand that a child can love more than one mother and father?”. Dit is de laatste straffe uitspraak die je in deze blog zal lezen, beloofd.   

De quotes die ik aanhaal, zijn er om je te inspireren. Ze kunnen jou helpen een kleine, maar belangrijke mindshift te maken om elkaar beter te ondersteunen, erkennen en herkennen in ons verdriet. Want de macht van iets onvervuld is gevaarlijk, net omdat het zo sluimerend stil aanwezig is.

Jouw onvervulde wensen in het kader van adoptie bespreken met mij in een sfeer van vertrouwen? Je laten bijstaan bij je verlangens als kandidaatouder of geadopteerde? Ik kijk ernaar uit jouw verhaal te leren kennen en je te begeleiden met je gevoelens hierbij.

Maak een afspraak


All Rights to share, blog and use are permitted by Universal law provided the content is copied unaltered, is distributed freely, and the author + website is mentioned.  Tara Mergeay www.adoptiecoach.be

De macht van een onvervulde wens

Wanneer een zoektocht evolueert naar een rootstocht (Deel 1)

Eén van de grote vragen die geadopteerden - en ook veel adoptieouders - me stellen is: “Wanneer vang je best een rootstocht aan?”. Ik antwoord steeds met dezelfde vraag: “Wat bedoel je met een rootstocht?”. Vaak refereren ze met ‘de start van de rootstocht’ naar de fysieke verplaatsing of de handelingen die ondernomen worden om biologische ouders of familieleden te zoeken en ontmoeten. Denk aan het vliegtuig nemen of op de trein stappen richting land van herkomst. Of een brief sturen, sociale media afspeuren of aan de voordeur aanbellen in de hoop vragen beantwoord te krijgen. Zijn deze voorbeelden werkelijk het begin van een rootstocht? Mijn blog laat je kennismaken met de begrippen zoektocht en rootstocht en hun nauwe verwantschap!

Lees meer

De machten en druk van een behoefte die omslaat naar een noodzaak

In mijn vorige blog vertelde ik over een wens die kan omslaan naar een behoefte of een noodzaak. Bij een geadopteerde uit deze noodzaak zich in een ‘zoeken naar …’. Net zoals de geadopteerde dit verlangen zo intens ervaart, ondervinden ook kandidaat-ouders dit gevoel sterk. Het verlangen om een kind te krijgen, wordt dan zo groot dat het eigenlijk geen wens meer is, maar aanvoelt als een noodzaak, een behoefte. Iets wat je leven in zekere mate blokkeert en wat je nodig hebt om te leven, in plaats van te overleven. Meer dan eens stelt deze behoefte relaties zwaar op de proef, waardoor zelfs de beste koppels erdoor breken.

Lees meer

Rapport expertenpanel interlandelijke adoptie in Vlaanderen

Op donderdag 02/09 verscheen het rapport met de aanbevelingen van het expertenpanel interlandelijke adoptie.

Lees meer

PECHA KUCHA Avond

*Pecha kucha (ぺちゃくちゃ) is niet alleen het Japanse woord voor ‘prietpraat’, maar ook een concept voor het houden van korte, creatieve presentaties.

Lees meer

AFSTAND, fysiek en mentaal niet te onderschatten voor geadopteerden

Tijd en afstand hebben invloed op geadopteerden. Mijn vorige blog zoomde in op het concept tijd, deze blogpost belicht afstand in het kader van adoptie. Een thema dat de nodige aandacht verdient. Het is immers een combinatie van zowel fysieke afstand, als mentaal-emotionele afstand die geadopteerden parten kan spelen. Lees verder en verdiep je in het effect van afstand!

Lees meer

TIJD, Een doorn in het oog van geadopteerden

Met tijd komt afstand en met afstand komt tijd. Voor geadopteerden zijn deze twee concepten een doorn in het oog, een echte ‘mindfuck’. Ik neem harde taal in de mond, maar ik kan geen andere manier bedenken om aan te tonen hoe zwaar tijd en afstand geadopteerden vallen. In deze blog spits ik me toe op het concept tijd in het licht van adoptie. Tijd zou alle wonden helen. Maar is dat werkelijk zo? Mijn ervaring spreekt dit tegen. Tijd zorgt ervoor dat er een litteken ontstaat. Dankzij tijd leer je ergens mee leven. Zoals met het gemis van een dierbaar persoon, huisdier of voorwerp, of met verlies na een ziekte of overlijden. Voor geadopteerden gaat de impact van tijd nóg verder. Lees er meer over in deze blogpost!

Lees meer

Open communiceren over adoptie: een geschenk voor kind en ouders

“Wanneer vertel ik mijn kind dat het geadopteerd is?”, Het is belangrijk om snel en open te communiceren over adoptie in je gezin. Deze blog toont waarom!

Lees meer

Adoptie is een vorm van rouw

Rouwen definiëren? Gepast reageren bij verdriet? Niet simpel, ook niet voor mij als ervaringsdeskundige en adoptiecoach (https://www.adoptiecoach.be/over-tara). Rouwen is immers tweeledig. Enerzijds ervaart iemand die rouwt een gemis. Anderzijds leert wie rouwt zijn/haar leven heropbouwen door het gemis een plaats te geven. In deze blog laat ik je kennismaken met het verschil tussen rouwen en verdriet en reik ik je een hulpmiddel om verdriet te begrijpen aan. Een eyeopener voor (de familieleden van) geadopteerden!

Lees meer

Vervroegde puberteit bij geadopteerden

De puberteit: een belangrijke periode in de zoektocht naar ons plaatsje in de maatschappij. Zowel voor onszelf, als voor onze ouders en familie! Wist je dat geadopteerden een vervroegde puberteit doorlopen? Vaak beseffen geadopteerde kinderen al vrij vroeg dat ze verschillen van hun adoptieouders en klasgenootjes, wat zich vertaalt in gedragsveranderingen.

Lees meer

Podcast : Wat als je afkomst een raadsel is?

Wat zou jij doen als jij je ouders niet zou kennen en er geen enkel spoor van hen zou zijn? In aflevering 10 van de #keerpuntpodcast had ik er een openhartig gesprek over met Peter Perceval, top auteur en internationaal Ted Talk Speaker. Het werd een geweldig gesprek over opgroeien als gekleurd kind in wit Vlaanderen, op zoek gaan naar je wortels, op reis zijn in je moederland en je toch een buitenstaander voelen en adoptie bekijken als rouwproces.

Lees meer

Adoptie en identiteitsontwikkeling: over herkomst, geboorte en het ‘ik / wij’-gevoel

Je biologische familie en je eigen, bijzondere achtergrond leren kennen: in mijn vorige blog kwam het belang van een rootsreis uitgebreid aan bod. De behoefte om je unieke levenstraject tot in detail te ontdekken, ligt mee aan de basis van identiteitsvorming, loyaliteit en hechting. Drie kernzaken die voor elke persoon van wezenlijk belang zijn! Deze blog gaat dieper in op de identiteitsontwikkeling in het kader van een adoptie.

Lees meer

Is dit het kantelpunt in de toekomst van adoptie?

De toekomst van Adoptie ligt onder vuur bij onze buren in Nederland.

Lees meer

Rootsreis, de behoefte om jezelf en je achtergrond te leren kennen

Veiligheid en vertrouwen, avontuur en nieuwsgierigheid: behoeftes die elkaar complementair aanvullen en ons leven van jongs af aan richting geven. Opgroeien in een warm nest, je vleugels uitslaan, een veilige relatie opbouwen met een partner die je af en toe uit je comfortzone lokt, … Ook als geadopteerde heb je de behoefte om je unieke achtergrond te achterhalen. Een rootsreis kan je helpen om aan deze behoefte te voldoen. Ik help je op weg!

Lees meer

reactie moet actie zijn, niets doen is geen optie

zelfmoordcijfers bij geadopteerde alarmerende stijging

Lees meer

nieuwe publicatie

7 eye-openers voor meer inzicht in racisme en discriminatie (deel 2)

Lees meer

Interview: Familieleden worden vreemden, vreemden worden familie

Voor de eerste keer in mijn leven kan ik zeggen : "ik lig deze week in de winkel!" Dankzij een artikel gepubliceerd in PRIMO-magazine.

Lees meer

‘Wij willen voor een tweede keer adopteren.’

Van formele geschiktheidsprocedure tot een warm welkom in je gezin: als adoptieouder weet je als geen ander welke uitdagingen, emoties en ontroerende momenten komen kijken bij je adoptietraject. Een tweede keer adopteren? Als adoptiecoach help ik je graag op weg.

Lees meer

In the spotlights

Wanneer we over adoptie spreken, gaan de meeste mensen er vanuit dat het gaat om een buitenlands kindje. Niks is minder waar, want er zijn ook heel veel binnenlandse geadopteerden in onze maatschappij. Ook zij verdienen de juiste nazorg en een plek onder de spotlights. Daarom stel ik graag even voor :

Lees meer

Kookboek A-buddy

Als trotse buddy van het project @abuddychat heb ik een goede tip als je op zoek bent naar het ideale eindejaarscadeau?

Lees meer

"Loyaliteit brengt eenzaamheid zich mee !"

Lees meer

Gelukkige Vaderkesdag!

Lees meer

Rascisme

Racisme en discriminatie. Het nieuws en sociale media tonen jammer genoeg het zoveelste incident in de VS. Een tragische incident dat had vermeden kunnen worden. Het probleem is niet enkel in de VS maar over de hele wereld.

Lees meer

Ketnet zet adoptie in de spotlights!

Lees meer

Adoptie en film

Lees meer

Happy Halloween!

Lees meer

ADOPTIE WEEKEND : NURTURE VS NATURE

Het Adoptie weekendje gaat door in het mooie ‘Chatdodo’. Gelegen in de Waalse Ardennen: Ville- sur-Lesse . Wat kan je verwachten? We kaarten thema’s aan zoals: de adoptieprocedure, rouwen, identiteit, loyaliteitsconflicten hechting, rootstocht, trauma, eet-slaap problemen, procedure, racisme, discriminatie, DNA ...

Lees meer

GEDICHT

De harde waarheid

Lees meer

HAPPY Vaderkesdag !

Enkele weken geleden stonden de mama’s in de picture , nu is het de beurt aan de papa’s. Een vader zijn is niet gemakkelijk, heel vaak draait het rond de mama.

Lees meer

HAPPY GENETIC IDENTITY DAY !

Vandaag, 30 mei is de nieuwe internationale dag van het recht op genetische identiteit. Wat houdt dat eigenlijk in 'recht op genetische identiteit'? Dit houdt in dat iedereen het recht heeft om zijn/haar medische en culturele achtergrond te kennen.

Lees meer

Kersverse grootouders moeten ook op zoek naar een manier om die nieuwe rol in te vullen. Maar hoe verloopt dit proces als je kleinkind geadopteerd is?

Mijn grootouders waren schatjes van mensen, beide koppels waren elkaars uiterste. Mijn vader komt uit een iets rijkere welstellende familie en mijn mama komt uit een middenklasse familie. De ouders van mijn mama genaamd 'bompa en bomma' zag ik dagelijks aangezien zij vlak naast de lagere school woonde.

Lees meer

HAPPY Moederkesdag !

Moederdag en Vaderdag, twee feestdagen die wereldwijd enthousiast gevierd worden. Dagen waarop mama’s en papa’s - terecht - in de schijnwerpers én de bloemetjes worden gezet. Maar zondag 12 mei, oftewel Moederdag, is niet voor iedereen een feest.

Lees meer

NIEUW ! Belastingvermindering Adoptiekosten

Binnenkort is het weer zover en moeten we onze belastingsbrief in vullen. Ik zag in het magazine 'De Tijd: Netto Belastinggids- De complete handleiding voor uw belasting aangifte- mei 2019-n°4 jaargang 13' onderstaand artikel.

Lees meer

Het Verdrag van Den HAAG

Lees meer

MIJN NIEUWJAARSBRIEF

Lees meer

Feestdagen: een mooie maar soms verwarrende tijd!

Lees meer

Binnenlandse geadopteerde : laat van je horen!

Lees meer

'a-Buddy' project is a go !

Lees meer

a-Buddy

Lees meer

SHANTI

Lees meer

Opgroeien in een weeshuis

Lees meer

Belang van een naam voor het kind

Lees meer

VERHAAL VAN EEN ADOPTIEKIND

Lees meer

Over mezelf

Lees meer

Trauma - Rouwen

Lees meer

Uitgelegd: adoptiejargon

Lees meer

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x